Studentams pažymą apie gaunamą socialinę stipendiją išduoda Valstybinis studijų fondas (VSF).

Studentas VSF turi parašyti laisvos formos prašymą dėl pažymos apie socialinę stipendiją.

Prašyme studentas turi nurodyti:

  • savo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį;
  • įstaigą, kuriai skirta pažyma;
  • adresą, kuriuo bus siunčiama pažyma (įstaigą ir jos adresą – VSF nusiųs pažymą nurodytai įstaigai; savo namų adresą – VSF pažymą atsiųs į namus).

 

Prašymą reikia siųsti į VSF faksu (8-5) 2639153 ir būtinai originalą paštu, adresu:

Valstybinis studijų fondas

A.Goštauto g. 12 – 407

LT - 01108 Vilnius.

 

VSF pažymą išduoda iškarto (jei nėra nenumatytų kliūčių) kai gauna studento prašymą.

 

Pridedame prašymo formos pavyzdį.