2013 m. kituose universitetuose apgintos daktaro disertacijos

2013 m. lapkričio 22 d.  Šiaulių universiteto Ekonomikos katedros lektorė Kristina Montvilaitė Vytauto Didžiojo universitete apgynė disertaciją tema "Ekonominio augimo tempus lemiančių veiksnių poveikio vertinimas konverguojančių ES-27 šalių grupėse" (Ekonomika 04 S).

2013 m. lapkričio 22 d. Šiaulių universiteto Ekonomikos katedros lektorė Dovilė Ruplienė Vytauto Didžiojo universitete apgynė disertaciją tema "Darbo rinkos veiksnių poveikio šalių pritraukiamoms tiesioginėms užsienio investicijoms vertinimas" (Ekonomika 04 S).

2013 m. birželio 26 d. Šiaulių universiteto Ekonomikos katedros lektorė Lina Garšvienė Vytauto Didžiojo universitete apgynė disertaciją tema "Augančio einamosios sąskaitos deficito rizikingumą šaliai lemiančių veiksnių vertinimas ekonomikos augimo kontekste" (Ekonomika 04S).

2013 m. kovo 5 d. Šiaulių universiteto Biomedicininės inžinerijos mokslinio centro jaunesnysis darbuotojas Raimondas Zemblys Kauno technologijos universitete apgynė disertaciją tema "Žmogaus akių sensomotorinės sistemos informacinės charakteristikos" (Informatikos inžinerija 07 T).

2013 m. sausio 18 d. Šiaulių universiteto Matematikos katedros lektorė Neringa Klovienė Vilniaus universitete apgynė disertaciją tema "Antrojo laipsnio skysčių tekėjimo uždavinio nestacionarūs Puazeilio tipo sprendiniai cilindrinėse srityse" (Matematika 01 P).