Šiaulių universitete ginamos disertacijos 

2017 m. spalio 6 d., 12 val. Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje (Vytauto g. 84, 413 a). Ieva Bilbokaitė-Skiauterienė gins daktaro disertaciją "Mokinių (10-12 kl.) tarpkultūriškumo ugdymasis kultūros transformacijos kontekste" (Socialiniai mokslai, edukologija, 07S).

Disertacijos gynimo taryba

Pirmininkas – prof. habil. dr. Vytautas Gudonis (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, psichologija 06S ).

Nariai:

prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, 07S);

prof. dr. Biruta Švagždienė (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, 07S);

prof. dr. Remigijus Bubnys (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, 07S)

prof. dr. Ana Lidaka (Liepojos universitetas, Latvija, socialiniai mokslai, edukologija 07S).

Priedai:

Ievos Bilbokaitės-Skiauterienės disertacija

Ievos Bilbokaitės-Skiauterienės disertacijos santrauka

Kituose universitetuose ginamos disertacijos

 Informacija rengiama

Plačiau