Viešasis valdymas

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės (1,5 m.), ištęstinės (2 m.).  (Studijuojami dalykai). Dalis programos vykdoma mišriu nuotoliniu būdu.
 
Suteikiama kvalifikacija
Viešojo administravimo magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas.

Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Metinė studijų kaina
Nuolatinė – 1865 Eur, ištęstinė – 1398 Eur.
 
Svarbu!
Neturintieji ekonomikos studijų krypties ar verslo ir vadybos krypčių grupių bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus 5 kreditų apimties dalykus: Valstybės valdymo ir administravimo sistemos, Vadyba, Teisės pagrindai, Makroekonomika.
 
Trumpas studijų programos aprašas
Rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai, turintys fundamentaliųjų viešojo sektoriaus valdymo žinių, gebantys kritiškai vertinti valstybės valdymo priemones, suprantantys viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo kompleksiškumą, gebantys pasirinkti viešosios politikos įgyvendinimo būdus. Studijų metu siekiama integruoti analitines tyrimų organizavimo, viešosios politikos procesų valdymo ir įgyvendinimo kompetencijas, kurios skatintų demokratijos vertybių ugdymą ir užtikrintų viešojo intereso atstovavimą. Magistrantams leidžiama pasirinkti nuotoliniu būdu anglų kalba studijuoti dalykus, dėstomus mokslininkų iš Nebraskos universiteto (Omaha, JAV).
 
Karjeros ir studijų galimybės
Viešojo valdymo magistrai dirba valstybės ir vietos (savivaldos) valdymo bei viešojo administravimo institucijose, socialinių paslaugų, sveikatos, švietimo, ekonominės veiklos, regioninės plėtros bei kituose valstybinio administravimo sektoriuose organizacijų, padalinių, nevyriausybinių organizacijų vadovais. Absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

Doc. dr. Reda Toleikienė
tel. (8 41) 595 882

 

Grįžti