Viešasis valdymas

Specializacijos: dalyvaujamasis valdymas, regionų ir vietos politika

Viešojo administravimo magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų), ištęstinės studijos (2 m., 90 kreditų, dalis studijų vykdoma mišriu nuotoliniu būdu)

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas.

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės

  • Programa rengia aukščiausios kvalifikacijos specialistus, kurie studijose įgyja gebėjimų valdyti socialinių tyrimų ir viešosios politikos analizės metodologiją, savarankiškai priimti į veiklos tobulinimą ir gerinimą orientuotus sprendimus. 2018 m. priėmimo naujovė – regionų ir vietos politikos specializacija.
  • Aukščiausius tarptautinio vertinimo balus 2017 m. pelniusios programos absolventai dirba centrinėse, teritorinėse viešojo valdymo ir administravimo, vietos savivaldos institucijose, viešosiose ir nevyriausybinėse organizacijose, socialinių paslaugų, sveikatos, švietimo, ekonominės veiklos, regioninės plėtros ir kituose valstybinio administravimo sektoriuose organizacijų, padalinių, nevyriausybinių organizacijų vadovais. Absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje.

Programos profesoriai, dėstytojai: profesoriai Diana Šaparnienė, Algis Krupavičius, Aistė Lazauskienė, Teodoras Tamošiūnas, Jonas Jasaitis, Laima Liukinevičienė, mokslo daktarai ir praktikai Vita Juknevičienė, Sigitas Balčiūnas, kiekvienais metais vizituoja dėstytojai iš JAV, Vokietijos ir kt. šalių.

ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys ekonomikos krypties ar verslo ir vadybos krypčių grupės bakalauro diplomo papildomųjų studijų metu privalo išlaikyti trūkstamus dalykus: Valstybės valdymo ir administravimo sistemos, Vadyba, Makroekonomika, Teisės pagrindai.