Finansų ir investicijų ekonomika

Socialinių mokslų magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų), ištęstinės studijos (2 m.; 90 kreditų)

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas.

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės

  • Studijų programa rengia aukštos kvalifikacijos finansų ir investavimo srities specialistus, turinčius fundamentalių finansų mokslo žinių, gebančius suvokti finansų rinkose vykstančius procesus ir efektyviai spręsti investavimo problemas, priimti optimalius finansavimo ir investavimo sprendimus ir prognozuoti finansinių ir realiųjų investicijų procesus.
  • Absolventai tiria ir analitiškai-kritiškai vertina finansų valdymo, finansų rinkų veikimo principus ir investicinės aplinkos problemas, naudodami šiuolaikines informacines technologijas bei kompleksiškai taikydami pažangius ekonominės analizės metodus ir ekonometrinius modelius.
  • Absolventai dirba verslo įmonių finansų tarnybose, bankuose finansų ir investavimo analitikais ar ekspertais, padalinių vadovais regiono, šalies bei tarptautinėse finansų institucijose, investicinių fondų valdymo įmonėse, mokslo bei viešojo sektoriaus institucijose. Galimybė tęsti studijas ekonomikos krypties doktorantūroje.

ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys ekonomikos krypties ar verslo ir vadybos krypčių grupės bakalauro diplomo papildomųjų studijų metu privalo išlaikyti trūkstamus 5 kreditų apimties dalykus: Mikroekonomika 2, Makroekonomika 2, Ekonominė analizė, Ekonometrija.