Istorija ir politika

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (2 m.) (Studijuojami dalykai)

Suteikiama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines humanitarinių arba socialinių mokslų srities studijas.

Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Metinė studijų kaina
2073 Eur
 
Svarbu!
Neturintieji istorijos krypties bakalauro diplomo privalo išlaikyti trūkstamus dalykus: Istorijos studijų įvadas, Istoriografijos paradigmos, Politikos mokslų pagrindai, Naujausiųjų laikų Lietuvos istorija.
 
Trumpas studijų programos aprašas
Programa siūlo specifinį tarpdalykinį, apimantį istorijos teoriją, metodologiją ir politikos praktiką, derinį. Magistrantai išmano istorijos ir politikos teoriją, geba tirti ir vertinti šiuolaikines visuomenės socialinės ir politinės raidos aktualijas bei tendencijas, suvokti politinius ir socialinius procesus regioniniu ir lokaliniu kontekstu, atlikti tarpdisciplininius tyrimus, be privalomųjų dalykų, išklauso ir pasirenkamuosius dalykus. Magistrantūra baigiama magistro darbu.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Absolventai galės dirbti intelektinį-analitinį ir praktinį darbą mokslo, švietimo, kultūros įstaigose, politinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, medijose. Magistrai, pasirinkę mokslininko kelią, galės tęsti mokslus doktorantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

doc. dr. Reda Toleikienė
Tel. (8 41) 595 882
el. p. reda.toleikiene@su.lt

Grįžti