Vadyba

Verslo vadybos magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų), ištęstinės studijos (2 m., 90 kreditų,  vykdoma nuotoliniu būdu)

Į studijas priimami: universitetinį bakalauro verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės arba ekonomikos krypties kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys.

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės

  • Studijose plėtojamas studentų kritinis ir kūrybinis mąstymas, tiriamoji ir tarpkultūrinė kompetencija, savivaldžio mokymosi gebėjimai.
  • Vadybos magistrantūros studijų programą noriai renkasi ir užsienio studentai, atvykstantys į Universitetą siekti magistro laipsnio, ar atskirus studijų dalykus pasirinkę „Erasmus+“ programos studentai.
  • Programoje keliamas tikslas sudaryti sąlygas tapti sisteminį vadybinį mąstymą turinčia asmenybe, gebančia pasitelkti naujausias vadybos mokslo žinias ir mokslinio pažinimo metodus, priimant organizacijos vertę didinančius sprendimus, galinčia dirbti vadovaujamą darbą organizacijose ar jų padaliniuose.

Programos profesoriai, dėstytojai: prof. dr. Skaistė Žičkienė, prof. dr. Diana Šaparnienė, doc. dr. Milda Damkuvienė, doc. dr. Jūratė Valuckienė. 

ĮSIDĖMĖK! :)  Neturintys ekonomikos krypties ar verslo ir vadybos krypčių grupės bakalauro diplomo privalo išlaikyti trūkstamus dalykus: Marketingas, Makroekonomika, Mikroekonomika, Vadyba.