Regionų plėtra ir valdymas

Jungtinė studijų programa su Pardubicių universitetu (Čekija)

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės (2 m., dalis programos vykdoma mišriu nuotoliniu būdu). (Studijuojami dalykai)

Studijos vyksta anglų kalba, dalį dalykų studijuojant Pardubicių universitete (Čekija).

Suteikiama kvalifikacija
Jungtinis viešojo administravimo magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas. Norintieji dalyvauti konkurse turi turėti ne mažesnį kaip B2 anglų kalbos lygį* pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų kalbos mokėjimo lygių sistemą.

Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Metinė studijų kaina
2243 Eur

Svarbu!

Neturintieji ekonomikos studijų krypties ar verslo ir vadybos krypčių grupių bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus 5 kreditų apimties dalykus: Valstybės valdymo ir administravimo sistemos, Vadyba, Teisės pagrindai, Makroekonomika.

* Anglų kalbos mokėjimas gali būti pagrindžiamas šiais dokumentais: pirmosios pakopos išsilavinimą liudijančio diplomo priedėliu, kuriame įrašytas užsienio kalbos (anglų) studijų dalykas (ne mažiau kaip 6 kreditų), arba kitu B2 anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiu dokumentu.

Trumpas studijų programos aprašymas
Rengiami aukštos kvalifikacijos viešojo administravimo specialistai-ekspertai ir analitikai, gebantys integruoti viešojo valdymo ir regionų plėtros žinias, turintys mokslinio tyrimo ir ekspertinės veiklos gebėjimų rengti ir įgyvendinti regionų plėtros programas. Studijų metu siekiama integruoti ir gilinti analitines tyrimų organizavimo, viešosios, ypač regionų darnaus vystymo, socialinės ir ekonominės politikos procesų valdymo ir įgyvendinimo kompetencijas, kurios būtinos įgyvendinant regioninės plėtros politiką, stiprinant regionų sanglaudą ir didinant regiono socioekonominį vystymą bei konkurencingumą.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Magistrai gali dirbti valstybės ir vietos (savivaldos) valdymo bei viešojo administravimo institucijose, nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose, verslo įmonėse, regionų plėtros bei konsultacijų agentūrose, nevyriausybinėse organizacijose, tyrimų centruose, kuriuose reikalingos regionų plėtros ir valdymo kompetencijos, analitikais, konsultantais, regionų vystymo programų ir projektų rengėjais bei koordinatoriais. Absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje.

 

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

Doc.dr. Reda Toleikienė
tel. (8 41) 595 884

 Studijų vadovas(siųsti)

Daugiau informacijos: http://jointregion.su.lt/

 

Grįžti