Socialinis darbas

alt

alt UMSGF logo
UMSGF logo

TARPTAUTINĖ DVIEJŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ
ŠIAULIŲ UNIVERSITETO IR ATVIRO TARPTAUTINIO ŽMOGIŠKOSIOS PLĖTROS UNIVERSITETO „UKRAINA"


Jungtinė magistrantūros Socialinio darbo studijų programa parengta ir įgyvendinama kaip jungtinė Šiaulių universiteto programa kartu su Atviru tarptautiniu žmogiškosios plėtros universitetu „Ukraina" pagal projektą „II pakopos jungtines studijų programos Socialinis darbas parengimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su universitetu ,,Ukraina" (SOCNET)", (kodas Nr. VP1- 2.2-ŠMM-07-K-02-069, sutarties Nr. VP 1 -2.2-ŠMM- 07- K-02-069) ir ES vykdomą švietimo strategiją.

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės (1,5 m.). Studijos vyksta lietuvių, anglų ir / ar rusų kalbomis. (Studijuojami dalykai)

 

Suteikiama kvalifikacija
Jungtinis socialinio darbo magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas. Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems socialinio darbo, socialinės pedagogikos studijų programas.

Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Metinė studijų kaina
2245 Eur
 
Svarbu!
Neturintieji socialinio darbo arba socialinio pedagogo bakalauro diplomo papildomųjų studijų metu turi išlaikyti trūkstamus dalykus.
 
Trumpas studijų programos aprašas
Jungtinė studijų programa su Kijevo atviruoju tarptautiniu žmogiškosios plėtros universitetu „Ukraina“ (angl. Open International University of Human Development „Ukraina“) rengia aukštos kvalifikacijos socialinius darbuotojus, tinkamus profesinei praktinei veiklai ir moksliniams tyrimams, gebančius veikti neapibrėžtomis ir kompleksinėmis aplinkybėmis, teikti pagalbą asmenims, turintiems įgimtą, įgytą ir (ar) senatvės negalią.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Absolventai gali dirbti mokslinių tyrimų institucijose ir programose, socialinės apsaugos, teisėsaugos ir švietimo sistemoms priklausančiose įstaigose vadybinį darbą, susijusį su socialinės veiklos (paslaugų) vystymo strategija, projektų rengimu, įvairaus pavaldumo socialines paslaugas teikiančiose institucijose. Septinto lygio kvalifikacija suteikia magistrui galimybę tęsti studijas doktorantūroje.

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

Renata Juknienė
Tel. (8 41) 595 731
El. p. renata.jukniene@su.lt

Grįžti

 

Daugiau apie studijų programą čia

VIRTUALI MOKYMOSI APLINKA
Moodle aplinkoje galite rasti studijų medžiagą, turite galimybes bendrauti su dėstytojais ir kitais studentais. Prie sistemos prisijunkite adresu: http://socnet.distance.su.lt/login/index.php

LEIDINIAI
In english: guidebook 1, guidebook 2, guidebook 3, Methodical quidebook for students, Methodical quidebook for teachers,
Lietuviškai: vadovas I, vadovas II, vadovas III, Metodinė priemonė dėstytojams, Metodinė priemonė studentams.