Socialinis darbas

Jungtinė studijų programa su  „UKRAINA" universitetu (Ukraina)


Jungtinė magistrantūros Socialinio darbo studijų programa parengta ir įgyvendinama kaip jungtinė Šiaulių universiteto programa kartu su Atviru tarptautiniu žmogiškosios plėtros universitetu „Ukraina" pagal projektą „II pakopos jungtines studijų programos Socialinis darbas parengimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su universitetu ,,Ukraina" (SOCNET)", (kodas Nr. VP1- 2.2-ŠMM-07-K-02-069, sutarties Nr. VP 1 -2.2-ŠMM- 07- K-02-069) ir ES vykdomą švietimo strategiją.

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės (1,5 m.). Studijos vyksta anglų / lietuvių kalbomis. (Studijuojami dalykai)
 
Suteikiama kvalifikacija
Jungtinis socialinio darbo magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas. Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems socialinio darbo, socialinės pedagogikos studijų programas.

Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.
 
Metinė studijų kaina
1865 Eur
 
Svarbu!
Neturintieji socialinio darbo arba socialinio pedagogo bakalauro diplomo papildomųjų studijų metu turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Socialinio darbo technologijos ir metodai, Neįgaliųjų
socializacijos teorija ir praktika, Žmogaus teisės ir socialinė politika, Tarpininkavimas ir konsultavimas reabilitacijoje.
 
Trumpas studijų programos aprašas
Jungtinė su Kijevo atviruoju tarptautiniu žmoniškosios raidos universitetu studijų programa rengia aukštos kvalifikacijos socialinius darbuotojus, tinkamus profesinei praktinei veiklai ir moksliniams tyrimams, gebančius veikti neapibrėžtomis ir kompleksinėmis aplinkybėmis teikti pagalbą asmenims, turintiems įgimtą, įgytą ir (ar) senatvės negalią.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Absolventai galės dirbti mokslinių tyrimų institucijose ir programose, socialinės apsaugos, teisėsaugos ir švietimo sistemoms priklausančiose įstaigose vadybinį darbą, susijusį su socialinės veiklos (paslaugų) vystymo strategija, projektų rengimu, įvairaus pavaldumo socialines paslaugas teikiančiose institucijose. Septinto lygio kvalifikacija suteikia magistrui galimybę tęsti studijas doktorantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:

Renata Juknienė,
tel. nr.  (8 41) 595 731,
mob. (8 656) 33 914
 

Grįžti

 

Daugiau apie studijų programą čia