Vadyba

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (1,5 m.), ištęstinė (2 m.). (Studijuojami dalykai). Dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu.

Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos magistro laipsnis

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas.

Metinė studijų kaina

Nuolatinė – 1865 Eur, ištęstinė – 1398 Eur.
 
Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

 

Svarbu!
Neturintieji ekonomikos studijų krypties ar verslo ir vadybos krypčių grupių bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus 5 kreditų apimties dalykus: Marketingas, Makroekonomika, Mikroekonomika, Vadyba.
 
Trumpas studijų programos aprašas
Programa rengia sisteminį vadybinį mąstymą turinčius specialistus, gebančius dirbti organizacijų arba jų padalinių vadovais. Studijų metu plėtojamas studentų kritinis ir kūrybinis mąstymas, tiriamoji ir tarpkultūrinė kompetencija, savarankiško mokymosi įgūdžiai. Magistrai geba kritiškai vertinti organizacijų strateginės plėtros alternatyvas, spręsti kompleksines organizacijos problemas, vertinti pokyčių poveikį organizacijai.
 
Karjeros ir studijų galimybės
Vadybos magistrai sėkmingai dirba verslo įmonių arba jų padalinių vadovais, užima atsakingas pareigas valstybinėse institucijose, kuria savo verslą, dirba finansų valdymo specialistais arba tęsia studijas doktorantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755


Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis:Doc. dr. Reda Toleikienė
tel. (8 41) 595 882

 

Grįžti