alt

alt

2012-2015 m. Šiaulių universitetas kartu su partneriais - Šiaulių pramonininkų asociacija, Pakruojo r. savivaldybės administracija, Šiaulių r. savivaldybės administracija - įgyvendino projektą ­„Šiaulių regiono specialistų perkvalifikavimo programų (modulių) rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas”, VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-008, remiamą Europos socialinio fondo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“.

Įgyvendinus projektą pasiekti šie rezultatai:

    • Parengta 15 kvalifikacijos tobulinimo programų (modulių).
    • Išleistos 3 metodinės priemonės: "Mašinų braižyba II. Pavyzdžiai ir rekomendacijos", "Medžiagų inžinerija", “Kaimiškųjų vietovių strateginis valdymas".
    • Pagal neformaliojo švietimo programas kvalifikaciją tobulino 38 dėstytojai, 263 viešojo administravimo, verslo ir pramonės atstovai.

Specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas, sukurtas projekto metu, planuojama kaskart atnaujinti, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms siūlyti mokymus pagal jų užsakymus. Parengtomis ir išleistomis metodinėmis priemonėmis kviečiame naudotis ir tiesiogiai projekte nedalyvavusius specialistus, studentus, tęstinių mokymų klausytojus.