Kiti dokumentai: 

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO 2012–2015 M. VEIKLOS SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ

Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatai (Priedai)
Pedagoginių vardų suteikimo tvarka, 5 priedas
Šiaulių universiteto darbuotojų kvalifikacijos kėlimo nuostatai, 6 priedas (patvirtinta Senato 2015-12-16 posėdyje)
Šiauliu universiteto pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų egzaminų stebėjimo nuostatai

Šiaulių universiteto rektoriaus 2016 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. V-114 „Dėl Šiaulių universiteto ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo"

Šiaulių universiteto ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašas (2016 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. V–114)

Šiaulių universiteto ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašo 3 priedas Leidimas pirkti 

Šiaulių universiteto ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos aprašo 4 priedas Leidimas dėl apmokėjimo 

Paslaugų teikimo sutartis pavyzdys
Šiaulių universiteto dokumentų valdymo tvarkos aprašas
Šiaulių universiteto projektų rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos tvarkos aprašas

Dokumentų archyvas