Kiti dokumentai: 

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO 2012–2015 M. VEIKLOS SAVIANALIZĖS SUVESTINĖ
Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatai (Priedai)
Pedagoginių vardų suteikimo tvarka, 5 priedas
Šiaulių universiteto darbuotojų kvalifikacijos kėlimo nuostatai, 6 priedas (patvirtinta Senato 2015-12-16 posėdyje)
Šiauliu universiteto pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų egzaminų stebėjimo nuostatai

Dokumentų pavyzdžiai:

Teisės dokumentai: