NORI STUDIJUOTI NEMOKAMAI?
Tuomet nesnausk – pasinaudok puikia galimybe!

Doc.dr.Remigijus Bubnys ŠU studijų prorektorius 4

Doc.dr.Remigijus Bubnys ŠU studijų prorektorius 4

APIE TIKSLINĮ FINANSAVIMĄ SU STUDIJŲ PROREKTORIUMI DR. REMIGIJUMI BUBNIU 

 

 

 – Kiek šiais metais skirta tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų ?

– 2016 m. Šiaulių universitetui skirtos 54 tiksliniu būdu finansuojamų studijų vietų:

Eil. Nr. Studijų programa Studijų kursas Preliminarus tikslinių studijų vietų skaičius
1. Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas I 15
III 2
2. Statybos inžinerija I 8
3. Mechanikos inžinerija I 5
4. Informatika I 1
5. Aplinkos objektų dizainas I 1
6. Audiovizualinis menas I 1
7. Specialioji pedagogika I 7
8. Integruotų gamtos mokslų pedagogika I 14
Iš viso 54

– Ką reiškia „tikslinis finansavimas“ ir kam jis skiriamas?

– Pats žodis „tikslinis“ pasako, kad tai lėšos, skiriamos konkrečioms aukštųjų mokyklų studijų programoms,  rengiančioms valstybėje paklausius specialistus, finansuoti. Į tikslinėmis lėšomis finansuojamas vietas gali pretenduoti stojantieji ir studentai, kurie negauna valstybės finansuojamos vietos.

Tikslinis finansavimas gali būti skiriamas ne tik pirmų, bet ir aukštesnių kursų studentų studijų kainos daliai kompensuoti ir jų studijoms tęsti. Taip pat tikslinėmis lėšomis gali būti apmokama studijų kaina jau studijuojantiems ir už mokslą mokantiems studentams.

Kita vertus, tikslinio finansavimo būdas leidžia tam tikro rajono ar miesto žmonėms pretenduoti į tikslines lėšas. Pavyzdžiui, gyvena konkrečiame mieste darbštus žmogus, turi darbą ir dirba ar rimtai savanoriauja, kas dabar yra labai populiaru. Sužinojęs apie galimybę studijuoti nemokamai ir grįžti dirbti į savo miestą, jis turėtų drąsiai pretenduoti į tikslinę studijų vietą, t. y. pildyti prašymą stoti į siūlomą studijų vietą.

Tiksliniu būdu finansuojamos studijų vietos skiriamos atsižvelgiant į specialistų poreikį sektoriaus ar regiono plėtrai, aukštosios mokyklos profilį, studijų kokybę, pastangas pritraukti studentus, darbdavių išsakytą poreikį ir, žinoma, valstybės finansines galimybes.

Tikslinį finansavimą reglamentuoja LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-2487 „Dėl valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms“ pakeitimo“ (2015 m. sausio 20 d.  Nr. V-34)  ir kiti teisės aktai.

– Kokia nauda studentui, pasirinkusiam tikslinio finansavimo studijas?

– Stojančiajam, bet kokiu atveju, tai dar viena galimybė studijuoti nemokamai. Tiksliniu būdu finansuojamos studijos yra patrauklios, nes nereikia mokėti už mokslą, baigęs studijas, įgyji perspektyvią, paklausią specialybę ir darbo vietą ne trumpiau kaip trejus metus ir išvengi varginančios darbo paieškos, be to, turi puikias karjeros galimybes. Skamba labai viliojančiai, tačiau reikėtų nepamiršti, kad prastai besimokantis studentas gali netekti tikslinio krepšelio ir privalės valstybei kompensuoti į jo studijas investuotas lėšas. Tas pats galioja ir sutarties įsipareigojimų nesilaikančiam studentui.

– Ką turėtų žinoti pretendentas į tiksliniu būdu finansuojamą vietą?

– Reikia žinoti, kad stojantieji, norintys pretenduoti į tiksliniu būdu valstybės finansuojamas studijų vietas, savo pasirinkimą turi pažymėti LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti) informacinėje sistemoje užpildydami atskirą prašymą tikslinio finansavimo studijų vietai gauti ir nurodyti įmones, kuriose norėtų dirbti baigę studijas.

Norėtųsi, kad į tikslinę studijų vietą pretenduojantys asmenys rimtai įvertintų savo galimybes ir rinktųsi atsakingai – tuomet neteks gailėtis dėl skuboto sprendimo. Studijų metu reiktų palaikyti ryšį su abiem sutarties šalimis. Jeigu sutartis sudaryta su savivaldybe, pageidautina iš anksto išsiaiškinti, į kokią konkrečią organizaciją studentas gali pretenduoti baigęs studijas, kur bus jo praktikos vieta. Jeigu trišalė sutartis sudaroma su verslo įmone, tuomet viskas paprasčiau. Jau praktikos metu darbdavys įvertina studento galimybes, o studentas – darbo sąlygas, todėl yra įmanoma sutarti dėl konkretaus darbo po studijų ir net dėl būsimo atlygio dydžio.

– Kiek yra Universitete studentų, studijuojančių tiksliniu būdu finansuojamose vietose? Kaip jiems sekasi?

– Į tiksliniu būdu finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose priimama nuo 2012 metų. Šiaulių universitete tiksliniu būdu finansuojamose vietose per tris kursus studijuoja gerokai per šimtą studentų. Fakultetų dekanai yra patenkinti šiais studentais, apibūdina juos kaip motyvuotus, aktyvius jaunus žmones. Pirmieji absolventai, kurių studijos buvo apmokėtos tikslinėmis lėšomis, baigs Universitetą šiais metais. Tuomet jau galėsime kalbėti apie tai, kaip jiems sekasi adaptuotis darbo vietose.

 

Turite dar klausimų apie valstybės tikslinį finansavimą?

Skambinkite tel. (8 41) 595 755, rašykite el. p. studijuok@su.lt    

Arba bendraukime Facebook

TF
TF

Studentų, pasirinkusių tiksliniu būdu finansuojamas studijų vietas, atsiliepimai

Lukas Kalvenas

Lukas Kalvenas
Lukas Kalvėnas, informatikos studijų programos studentas: „Studijuoju ne tik patinkamą specialybę tiksliniu būdu finansuojamoje vietoje, bet ir dirbu UAB „Duomenų centras“, kur bendradarbiauju su savo darbdaviu beveik nuo pat studijų pradžios. Esu labai patenkintas savo studijomis ir darbo vieta – ar gali studentas tikėtis daugiau?“ 

 

Urtė Mockevičiūtė

Urtė Mockevičiūtė
 

Urtė Mockevičiūtė, finansų valdymo studijų programos studentė: „Taip nutiko, jog lemtingą vasarą gavau net du studijų pasiūlymus: valstybės finansuojamą ir tiksliniu būdu finansuojamą vietą. Apsvarsčiusi abu variantus, pasirinkau tiksliniu būdu finansuojamą vietą, nes įžvelgiau daugiau pliusų: nemokamos studijos visą studijų laikotarpį, galimybė bendrauti su darbdaviu studijų metu, garantuota darbo vieta po studijų... Dabar žinau, kad tikslinės studijos labiau motyvuoja studentą gerai mokytis ir siekti profesinių tikslų, padeda studentui greičiau  įsitvirtinti pasirinktoje srityje.“

 

Agne Pranckute

Agne Pranckute
Agnė Pranckutėlietuvių filologijos su gretutinėmis pedagogikos studijomis programos studentė: „Baigusi mokyklą siekiau nemokamo mokslo. Mano laimei, gavau pasiūlymą studijuoti pagal tikslinio studijų finansavimo programą. Dabar ne tik nemoku už studijas, bet ir ramiai miegu, nes žinau, kad baigusi jas turėsiu darbą pagal savo specialybę."