ŠIAULIŲ UNIVERSITETO

TĘSTINIŲ  STUDIJŲ  INSTITUTO  TARYBA

Patvirtinta 2011 m. lapkričio 3 d. ŠU Rektoriaus įsakymu Nr. V-106

 

Rima  Bakutytė

Tęstinių studijų instituto direktoriaus pavaduotoja, docentė

Ričardas Garbačiauskas

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorius

Vytautas Gudonis

Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto profesorius

Donatas Jurgaitis

Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto profesorius, ŠU rektorius

Adolfas Juodraitis

Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto profesorius

Daiva Malinauskienė

Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto profesorė

Edita Musneckienė

Tęstinių studijų instituto direktorės pavaduotoja, docentė

Irena Ramonienė

Tęstinių studijų instituto studentų deleguota atstovė

Dalė Roikienė

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentė

Justinas Sartauskas

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių skyriaus vyriausiasis specialistas

Gintaras Šaparnis

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentas

Vaclovas Tričys

Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto profesorius

Lidija Ušeckienė

Tęstinių studijų instituto direktorė, docentė