Studijų metai universitete prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d., įskaitant atostogas.

Rudens semestras 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 31 d.

Kalėdų atostogos

2018 m. gruodžio 24 d. – 2019 m. sausio 1 d.
Žiemos egzaminų sesija 2019 m. sausio 2 d. – 2019 m. sausio 31 d., įskaitant akademinių įsiskolinimų likvidavimo periodą.
Pavasario semestras 2019 m. vasario 1 d. – birželio 30 d.

Velykų atostogos

2019 m. balandžio 15 – balandžio 22 d.
Vasaros egzaminų sesija 2019  m. birželio 1 d. –  birželio 30 d.
Praktikos, plenerai, vasaros atostogos 2019 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.