Studijų metai universitete prasideda 2020 m. rugsėjo 14 d., baigiasi 2021 m.rugpjūčio 31 d., įskaitant atostogas.

Rudens semestras
2020 m. rugsėjo 14 d. –
2021 m. sausio 26 d.

Kalėdų atostogos

2020 m. gruodžio 24 d. –
2021 m. sausio 1 d.
Žiemos egzaminų sesija 2021 m. sausio 4–26 d.
Žiemos atostogos 2020 m. sausio 27 d. – vasario 3 d.
Pavasario semestras 2021 m. vasario 4 d. – birželio 30 d.

Dalykų (modulių) už 2020–2021 mokslo metų rudens semestrą perlaikymas

2021 m. vasario 4–18 d.

Velykų atostogos

2021 m. kovo 29 d. – balandžio 5 d.
Vasaros egzaminų sesija 2021 m. birželio 1–30 d.
Praktikos, plenerai, vasaros atostogos 2021 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.