Šių metų gegužės 27 – birželio 1 dienomis Šiaulių universiteto darbuotojai dalyvavo 5 dienų stažuotėje Škotijos ir Anglijos aukštosiose mokyklose, kuriose sėmėsi tarptautinės patirties apie tęstinio mokymo paslaugų plėtrą, universitetų bendradarbiavimo su įmonėmis praktinę patirtį, dalijosi patirtimi apie aukštos kvalifikacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, kokybės užtikrinimą.

Tęstinių studijų instituto direktorės pavaduotoja Edita Musneckienė, metodininkė Janina Žvirblytė Paslavičienė, Technologijos fakulteto dekanas Sergėjus Rimovskis, Socialinių mokslų fakulteto dėstytojos Ineta Beniušienė ir Evandželina Petukienė savaitės trukmės stažuotėje aplankė šešias aukštojo mokslo įstaigas: Edinburgo Napier universitetą, Sunderlando universitetą, Teeside universitetą,  New Buckinghamshire universitetą,  Hariott Watt universiteto Borders koledžą, Carnegie koledžą. Stažuotę organizavo Cormack Consultancy Baltic grupė.

Pagrindinis stažuotės tikslas – perimti mokymo programų rengimo pagal specifinius įmonių ir organizacijų poreikius bei mokymų organizavimo darbo patirtį. Kaip teigia stažuotės dalyviai, tai įgyvendinti nėra paprasta. Jungtinės Karalystės universitetuose bendradarbiavimas su verslo įmonėmis, kitomis organizacijomis turi ne per vienerius metus susiklosčiusias tradicijas, tačiau sparčiai plėtojantis verslui ir technologijoms universitetai nuolat susiduria su naujais iššūkiais. Todėl Jungtinės Karalystės universitetų plėtros strategijose bendradarbiavimas su socialiniais partneriais yra prioritetinis uždavinys, neatsiejamas nuo studijų ir mokslo veiklos. Tam skirti didžiuliai ištekliai, yra įdiegtos lanksčios bendradarbiavimo sistemos.

Stažuotės dalyviai teigia, kad mūsų universitete taip pat labai svarbu plėtoti įvairias ir lanksčias bendradarbiavimo sistemas, ne tik studijų proceso metu, bet ir vykdant tęstinio mokymo, mokslo ir projektinės veiklos programas.

Stažuotėje įgyta patirtis bus pritaikyta Tęstinių studijų institute vykdant projektą ­„Šiaulių regiono specialistų perkvalifikavimo programų (modulių) rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas” (VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-008)