Šiaulių universiteto praktikos sutartys

2016 m. gruodžio 27 d. ŠU Rektoriaus įsakymas Nr. V-518 „Dėl praktinio mokymo sutarčių formos patvirtinimo" (atsisiųsti).

Įsakyme pridedamos:

Tarptautinę praktiką reglamentuojantys dokumentai>>>


2019 m. liepos 17 d. ŠU Rektoriaus įsakymu Nr. V-239 patvirtinta Šiaulių universiteto praktikos organizavimo tvarka (atsisiųsti)


Šiaulių universiteto sutartys su progimnazijomis, gimnazijomis, bendrojo lavinimo mokyklomis.
Skaityti plačiau