Studentų, priimamų 2018 metais į aukštąsias mokyklas, norminės universitetinių studijų kainos, patvirtintos LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-34 - čia.