TURINYS

Jūratė Mackevičiūtė
Pratarmė
5
   
KULTŪRA FILOSOFINIUOSE DISKURSUOSE  
   
Kęstutis Šerpetis
Narcisizmo kultūros saviteiga: sporto estezio fascinacija
The Self-identification of Narcissism Culture: the Fascination with Sports  Aesthesis
7
20
Gintautas Mažeikis
Gajo Petrovičiaus revoliucinės būties samprata
Gajo Petrović’s Concept of Revolutionary Being
21
43
Aneta Rostovskytė
Kultūros formos, kaip tikrovės, stoka M. Mamardašvilio filosofijoje
Cultural Forms as the Lack of Reality in Mamardashvili’s Philosophy
44
53
Virginijus Gustas
Mito, kaip teksto, struktūrinis karkasas
The Structural Frame of the Myth as a Text
55
68
   
KULTŪRA MENINĖS FORMOS RAIŠKOSE  
   
Virginijus Kinčinaitis
Kultūros ir meno rinka pokyčių visuomenėje
Contemporary Art Market in Changing Society
69
84
Ada Burzdžiūtė
Jano Švankmajerio „ideologija“
“Ideology” of Jan Švankmajer.
85
107
Vidas Dusevičius
Kelios pastabos apie pragaraštį
A Few Notes on the Hellish Writ
108
125
   
SAMPROTAUJAMIEJI KULTŪROS APMĄSTYMAI  
   
Jurgis Dieliautas
Nakties vizualizacija miesto fotografijoje
Night-time Visualization in Urban Photography
126
145
Ervinas Koršunovas
Sloterdijko metodas ir tropaI
The Method and Tropes Employed by Sloterdijk
147
156
   
Recenzijos  
   
Jurgis Dieliautas
Neįmanoma fotografijos kalba
157
Kęstutis Šerpetis
Soliario pažinumas
166
Jūratė Mackevičiūtė
Ugdymo dvasingumas: asmenybės brandos, žmonijos bendrumo pamatas
171