Renginių planas

Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Kursai      
2017 m. sausio 16 d. - 31 d. 14:00 101 Spec. kursai vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams
2017 m. sausio 20 - 21 d.,   27 - 28 d. 12:00 210 Kardiovaskulinė patologija ir miegas: sutrikimai, dignostika ir gydymas
       
Studijos      
2017 m. sausio 3 d. 14:00 111 Laipsnio nesuteikiančios studijos. Pedagogika (PED-15-1,2). Baigiamųjų darbų peržiūra
2017 m. sausio 9 d. 12:00 111 Laipsnio nesuteikiančios studijos. Pedagogika (PED-15-1,2). Galutinis baigiamųjų darbų pristatymas ir baigiamųjų darbų peržiūra
2017 m. sausio 9 - 14 d. 09:45 101 Laipsnio nesuteikiančios studijos. Pedagogika (PED-16-1)
2017 m. sausio 9 - 14 d. 09:45 201 Laipsnio nesuteikiančios studijos. Pedagogika (PED-16-2)
2017 m. sausio 9 - 14 d. 09:45 112 Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPUN-16-1)
2017 m. sausio 9 - 14 d. 09:45 210 Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPUN-16-2)
2017 m. sausio 16 - 20 d. 10:00 112 Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPUN-15-1). Kursinių darbų konsultacijos
2017 m. sausio 17, 18, 19 d. 09:00 202 Laipsnio nesuteikiančios studijos. Pedagogika (PED-15-1,2). Pedagoginių studijų baigiamųjų darbų gynimai
2017 m. sausio 23 - 28 d. 09:45 113 Tęstinės studijos. Socialinė pedagogika (SPK-16-1)
2017 m. sausio 23 - 28 d. 09:45 201 Neformaliosios studijos. Socialinė pedagogika (SPN-16-1)
2017 m. sausio 25 d., 26 d., 27 d. 09:00 202 Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPUN-15-1). Kursinių darbų gynimas
       
Kiti renginiai      
2017 m. sausio 2 - 31 d. 09:00 111 Konsultavimas. Neformalaus mokymosi vertinimas ir pripažinimas
2017 m. sausio 2 d. 13:00 206 Direktorato posėdis
2017 m. sausio 3 - 6 d. 15:00 202 Apskritasis stalas. Metinio veiksmų plano įgyvendinimo ir veiklos rezultatų aptarimas
2017 m. sausio 9 d. 13:00 206 Direktorato posėdis
2017 m. sausio 9 - 11 d. 14:00 202 Apskritasis stalas. Metinio veiksmų plano įgyvendinimo ir veiklos rezultatų aptarimas
2017 m. sausio 9 - 14 d. 14:00 204 Konsultavimas. Auklėtojų dalykinės kompetencijos
2017 m. sausio 16 d. 13:00 206 Direktorato posėdis
2017 m. sausio 18 d. 15:30 202 Tarybos posėdis
2017 m. sausio 23 d. 13:00 206 Direktorato posėdis
2017 m. sausio 23 - 28 d. 15:00 204 Konsultavimas. Mokytojų dalykinės kompetencijos
2017 m. sausio 30 d. 13:00 206 Direktorato posėdis