Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Kursai      
2017 m. spalio 6 - 7 d. 11:00 112 Aktualūs hematologijos ir onkologijos klausimai praktinėje pediatrijoje (II dalis)
2017 m. spalio 6 - 7 d. 11:00 210 Širdies nepakankamumas bendrojoje praktikoje (1 dalis)
2017 m. spalio 19 - 20 d. 10:00 101 Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas
2017 m. spalio 20 - 21 d. 11:00 210 Širdies nepakankamumas bendrojoje praktikoje (2 dalis)
2017 m. spalio 27 - 28 d. 09:45 101 Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas
Studijos      
2017 m. spalio 9 - 14 d. 09:45 210 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-17-1)
2017 m. spalio 9 - 14 d. 09:45 112 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-17-2)
2017 m. spalio 9 - 14 d. 09:45 101 Neformaliosios studijos. Tiflopedagogika (TIFL-17-1)
2017 m. spalio 23 - 28 d. 09:45 201 Tęstinės studijos. Socialinė pedagogika (SPK-16-1)
2017 m. spalio 23 - 28 d. 09:45 101 Neformaliosios studijos. Socialinė pedagogika (SPN-16-1)
2017 m. spalio 23 - 31 d. 09:45 202 Profesinės studijos. Pedagogika (PED-16-1)
2017 m. spalio 26 - 31 d. 09:45 204 Profesinės studijos. Pedagogika (PED-16-2)
Seminarai ir kiti renginiai      
2017 m. spalio 2 d. 13:00 206 Direktorato posėdis
2017 m. spalio 9 d. 13:00 206 Apskritasis stalas. Metinio veiksmų plano įgyvendinimo rezultatų aptarimas
2017 m. spalio 16 d. 13:00 206 Direktorato posėdis
2017 m. spalio 19 d. 10:00 201 Vaiko gerovės komisijos veikla atnaujintų teisės aktų kontekste
2017 m. spalio 19 d. 13:00 101 Terapinis ugdymas dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais
2017 m. spalio 23 d. 13:00 206 Direktorato posėdis
2017 m. spalio 25 d. 13:00 210 Motorinių transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimas, naujos tvarkos specifika
2017 m. spalio 25 d. 13:00 112 Efektyvus bendravimas pamokoje: kaip kalbėti, kad išgirstų ir atsimintų