VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS
Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Studijos      
2019 m. vasario 4-20 d.     Stebėjimo praktika. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-18) 
2019 m. vasario 18-23 d. 09:45 Višinskio 25-101 Neformaliosios studijos. Pradinio ugdymo pedagogika (PRAD-18-1)
2019 m. vasario 18-23 d. 09:45 Višinskio 25-320 Neformaliosios studijos. Integruotų gamtos mokslų pedagogika (IGMP-18-1)
Seminarai ir kiti renginiai      
2019 m. vasario 1 - 28 d. 09:00 115 Konsultavimas. Neformalaus mokymosi vertinimas ir pripažinimas
2019 m. vasario 1 - 28 d. 09:00 115 Konsultavimas dėl pedagoginės stažuotės
2019 m. vasario 4 d. 15:00 115 TNSI posėdis 
2019 m. vasario 18 d. 15:00 115 TNSI posėdis
2019 m. vasario 21 d. 09:00 Višinskio 25-507 Kvalifikacijos tobulinimo seminaras  „Mokinių informacinį mąstymą skatinančios technologijos pradinėse klasėse“
2019 m. vasario 21 d. 13:00   Kvalifikacijos tobulinimo seminaras  „Patirtinis ugdymas su „PYKŠT ir POKŠT“ eksperimentais“