Renginių planas

Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Kursai      
2017 m. gegužės 5, 6 d. 14:00 111 Pedagoginių - psichologinių žinių kursas
2017 m. gegužės 10 - 11 d., 25 d. 15:40 201 Profesinės kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojo padėjėjams, II - III sesijos
2017 m. gegužės 12 - 13 d. 11:00 210 Psichosomatinė medicina klinikinėje praktikoje
2017 m. gegužės 15 d. 14:00 111 Pažymėjimų išdavimas pedagoginių - psichologinių žinių kurso klausytojams
2017 m. gegužės 18 - 19 d. 10:00 201 Kvalifikacijos tobulinimo kursai ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, I sesija
       
Studijos      
2017 m. gegužės 8 - 13 d. 09:45 112 Laipsnio nesuteikiančios studijos. Pedagogika (PED-16-1)
2017 m. gegužės 8 - 13 d. 09:45 101 Laipsnio nesuteikiančios studijos. Pedagogika (PED-16-2)
2017 m. gegužės 8 - 12 d. 15:45  P. Višinskio 16 Ugdymo teorijos ir praktikos dermė. Kūrybinės dirbtuvės
2017 m. gegužės 22 - 27 d. 09:45 201 Tęstinės studijos. Socialinė pedagogika (SPK-16-1)
2017 m. gegužės 22 - 27 d. 09:45 202 Neformaliosios studijos. Socialinė pedagogika (SPN-16-1)
2017 m. gegužės 22 - 27 d. 09:45 210 Neformaliosios studijos.Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPUN-17-1)
2017 m. gegužės 29 - birželio 3 d. 09:45 112 Neformaliosios studijos.Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPUN-16-1)
2017 m. gegužės 29 - birželio 3 d. 09:45 210 Neformaliosios studijos.Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPUN-16-2)
       
Seminarai ir kiti renginiai      
2017 m. gegužės 2 d. 13:00 206 Atrankos į studijų programas posėdis
2017 m. gegužės 2 - 31 d. 09:00 114 Konsultavimas. Neformalaus mokymosi vertinimas ir pripažinimas
2017 m. gegužės 3 d. 13:00 202 Tarybos posėdis
2017 m. gegužės 5, 12 d. 10:00 201 Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos teorinių ir praktinių žinių pagrindai
2017 m. gegužės 8 d. 13:00 206 Direktorato posėdis
2017 m. gegužės 22 d. 13:00 210 Įdomus ir auginantis ugdymas: bandymai ir eksperimentai darželyje
2017 m. gegužės 22 d. 14:00 206 Direktorato posėdis
2017 m. gegužės 26 d. 14:00 204 Diskusija. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos tobulinimas naudojant bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo duomenis
2017 m. gegužės 29 d. 13:00 202 Apskritasis stalas. Neformalusis suaugusiųjų švietimas Lietuvoje