BIRŽELIO RENGINIŲ PLANAS
Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Studijos      
2020 m. birželio 1–5 d.   nuotoliniu būdu 

Profesinės studijos. Pedagogika (PED-19-1,2). Egzaminų sesija.

2020 m. birželio 2, 3 d. 9:45 nuotoliniu būdu Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-19-1,2)
2020 m. birželio 8-13 d.  9:45  nuotoliniu būdu Neformaliosios studijos. Pradinio ugdymo pedagogika (PRAD-19-1,2)
2020 m. birželio 8-13 d. 9:45 nuotoliniu būdu Neformaliosios studijos. Integruotų gamtos mokslų pedagogika (IGMP-18-1)
Seminarai ir kiti renginiai      
2020 m. birželio 1–30 d. 9:00 115 Konsultavimas. Neformalaus mokymosi vertinimas ir pripažinimas
2020 m. birželio 1–30 d. 9:00 115 Konsultavimas dėl pedagoginės stažuotės
2020 m. birželio 5, 11, 18-19 d.   nuotoliniu būdu Kvalifikacijos tobulinimo kursai Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija
2020 m. birželio 29 d.   Diplomų įteikimo ceremonija