GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS
Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Studijos      
2019 m. gruodžio 2 - 6 d. 09:45 Višinskio 25-320 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-18-3)
2019 m. gruodžio 2 - 7 d. 09:45 Višinskio 25-320 Neformaliosios studijos. Integruotų gamtos mokslų pedagogika (IGMP-18)
2019 m. gruodžio 7, 9 d. 09:45 Višinskio 25-507, 409 Profesinės studijos. Pedagogika (PED-18)
2019 m. gruodžio 9 - 13 d. 09:45 Višinskio 25-320 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-18-4)
2019 m. gruodžio 9 - 13 d. 09:45 Višinskio 25-503 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-19-1)
2019 m. gruodžio 9 - 14 d. 09:45 Višinskio 25-504 Neformaliosios studijos. Pradinio ugdymo pedagogika (PRAD-18-1)
2019 m. gruodžio 16 - 20 d. 09:45 Višinskio 25-320 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-19-2)
Seminarai ir kiti renginiai      
2019 m. gruodžio 2 - 20 d. 09:00 115 Konsultavimas. Neformalaus mokymosi vertinimas ir pripažinimas
2019 m. gruodžio 2 - 20 d. 09:00 115 Konsultavimas dėl pedagoginės stažuotės
2019 m. gruodžio 2 d. 15:00 115 TNSI posėdis
2019 m. gruodžio 4 - 6 d. 09:45 Višinskio 25-504 Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas
2019 m. gruodžio 10 d. 14:00 Vytauto 84-205 Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo pedagogams „STEAMuko kelionė rudenėliu“
2019 m. gruodžio 16 d. 15:00 115 TNSI posėdis