GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS
Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Studijos      
2018 m. gruodžio 3-7 d. 09:45 Vytauto 84-409 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-18 1, 2 ) 
2018 m. gruodžio 3-8 d. 09:45   Neformaliosios studijos. Tiflopedagogika (TIFL-17-1)
2018 m. gruodžio 6-8 d. 14:00 Višinskio 25-320 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-18-1, 2 ) 
2018 m. gruodžio 10-14 d. 09:45 Vytauto 84-409 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-18-3, 4) 
2018 m. gruodžio 10-15 d. 09:45 Višinskio 25-101 Neformaliosios studijos. Integruotų gamtos mokslų pedagogika (IGMP-18-1)
Seminarai ir kiti renginiai      
2018 m. gruodžio 3 - 31 d. 09:00 115 Konsultavimas. Neformalaus mokymosi vertinimas ir pripažinimas
2018 m. gruodžio 10 d. 15:00 115 TNSI posėdis 
2018 m. gruodžio 13-15 d. 09:00   Kvalifikacijos tobulinimo kursai  „Pedagoginių - psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.)
2018 m. gruodžio 17 d. 15:00 115 TNSI posėdis