SPALIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS
Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Studijos      
2019 m. spalio mėn. 1 -  4 d. 09:45 Višinskio 25-519 Profesinės studijos. Pedagogika (PED-19)
2019 m. spalio mėn. 21 - 25 d. 09:45 Višinskio 25-320 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-18-1)
2019 m. spalio mėn. 28 - 31 d. 09:45 Višinskio 25-320 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-18-2)
2019 m. spalio mėn. 28 - 31 d. 09:45 Višinskio 25-504 Neformaliosios studijos. Pradinio ugdymo pedagogika (PRAD-18-1)
2019 m. spalio mėn. 28 - 31 d. 09:45 Višinskio 25-503 Neformaliosios studijos. Integruotų gamtos mokslų pedagogika (IGMP-18-1)
Seminarai ir kiti renginiai      
2019 m. spalio 1 - 31 d. 09:00 115 Konsultavimas. Neformalaus mokymosi vertinimas ir pripažinimas
2019 m. spalio 3 - 4 d. 09:00 Višinskio 25-504 Priešmokyklinio ugdymo kursai ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą (I sesija)
2019 m. spalio 7 d. 15:00 115 TNSI posėdis
2019 m. spalio 10 d. 11:00 Višinskio 25-519 Informacinis-konsultacinis renginys, skirtas pedagoginių stažuočių dalyviams
2019 m. spalio 15 d. 09:00 Višinskio 25-320 Lietuvių kalbos kultūros kvalifikacijos tobulinimo kursai
2019 m. spalio mėn. 24 - 25 d. 09:00 Višinskio 25-504 Priešmokyklinio ugdymo kursai ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą (II sesija)
2019 m. spalio 28 d. 15:00 115 TNSI posėdis