KOVO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS
Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Studijos      
2018 m. kovo 1 - 30 d. 09:00 115 Priėmimas į perkvalifikavimo, tęstines, profesines, neformaliąsias studijas
2018 m. kovo 5 - 8 d. 09:45 Višinskio 25-320 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-17-1)
2018 m. kovo 6 - 8 d. 11:30 101, 215 Profesinės studijos. Pedagogika (PED-17)
2018 m. kovo 12 - 14 d. 09:45 Višinskio 25-320 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-17-2)
Seminarai ir kiti renginiai      
2018 m. kovo 1 - 30 d. 09:00 115 Konsultavimas. Neformalaus mokymosi vertinimas ir pripažinimas
2018 m. kovo 5 d. 15:00 115 TNSI posėdis
2018 m. kovo 6 d. 11:30 215 Seminaras - diskusija „Pedagoginių praktikų kokybės tobulinimas: mokytojų refleksijos ir lūkesčiai“    
2018 m. kovo 7, 14 d. 08:30 Višinskio 25-320 Diskusija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagoginės praktikos kokybės tobulinimas“ 
2018 m. kovo 9 d. 10:00 Višinskio 38 Jablonskio aud. Septintoji respublikinė konferencija-seminaras "Gimtoji kalba mokykloje". Lietuvių kalbos dienų renginys
2018 m. kovo 19  d. 15:00 115 TNSI posėdis
2018 m. kovo 19 - 22 d. 17:30 413, 205 Nemokamų viešų paskaitų ciklas „Ateik. Išgirsk. Tobulėk“
2018 m. kovo 23 d. 10:00 215 Seminaras  „Žemaičių kalbos garbinga praeitis ir gyva dabartis“   
2018 m. kovo 28  d. 10:00 411 Seminaras vairavimo instruktoriams „Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų pakeitimai“