RUGSĖJO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS
Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Studijos      
2018 m. rugsėjo 19-22 d. 09:00 101 Neformaliosios studijos. Pradinio ugdymo pedagogika (PRAD-18-1)
2018 m. rugsėjo 17-22 d. 09:00   Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-18)
2018 m. rugsėjo 24-29 d. 09:00   Profesinės studijos. Pedagogika (PED-18)
2018 m. rugsėjo 24-29 d. 09:00 101 Neformaliosios studijos. Tiflopedagogika (TIFL-17-1)
Seminarai ir kiti renginiai      
2018 m. rugsėjo 3 - 30 d. 09:00 115 Konsultavimas. Neformalaus mokymosi vertinimas ir pripažinimas
2018 m. rugsėjo 10 d. 15:00 115 TNSI posėdis
2018 m. rugsėjo 24 d. 15:00 115 TNSI posėdis