BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS
Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Studijos      
2019 m. balandžio 1-6 d. 09:45 Višinskio 25-320 Neformaliosios studijos. Pradinio ugdymo pedagogika (PRAD-18-1)
2019 m. balandžio 1-19 d.     Asistavimo praktika. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-18-1) 
2019 m. balandžio 1-25 d.     Asistavimo praktika. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-18-2) 
2019 m. balandžio 23-27 d. 09:45 Višinskio 25-101 Neformaliosios studijos. Integruotų gamtos mokslų pedagogika (IGMP-18-1)
2019 m. balandžio 23-26 d. 09:45 Višinskio 25-320 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-18-1)
2019 m. balandžio 1-30 d.     Pedagoginio bendradarbiavimo praktika. Profesinės studijos. Pedagogika (PED-18-1, 2)
Seminarai ir kiti renginiai      
2019 m. balandžio 1 - 30 d. 09:00 115 Konsultavimas. Neformalaus mokymosi vertinimas ir pripažinimas
2019 m. balandžio 1 - 30 d. 09:00 115 Konsultavimas dėl pedagoginės stažuotės
2019 m. balandžio 4, 5 d. 10:00 Višinskio 25-320 Kvalifikacijos tobulinimo kursai ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą (I sesija)
2019 m. balandžio 8 d. 15:00 115 TNSI posėdis
2019 m. balandžio 10 d. 10:00 Višinskio 25-320 Profesinės kvalifikacijos tobulinimo seminaras vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams „Vairavimo įgūdžių ir gebėjimų vertinimas“
2019 m. balandžio 25, 26 d. 10:00 Višinskio 25-320 Kvalifikacijos tobulinimo kursai ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą (II sesija)
2019 m. balandžio 29 d. 15:00 115 TNSI posėdis