Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Kursai      
2017 m. birželio 1 - 29 d. 08:00 111 Pedagoginių - psichologinių žinių kursas
2017 m. birželio 1 - 2, 16 d. 10:00 201 Kvalifikacijos tobulinimo kursai ikimokyklinio ir pardinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, II - III sesijos
Studijos      
2017 m. gegužės 29 - birželio 3 d. 09:45 112 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPUN-16-1)
2017 m. gegužės 29 - birželio 3 d. 09:45 210 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPUN-16-2)
2017 m. birželio 1 d. 13:00 211 Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPUB-17-1)
2017 m. birželio 7 - 10 d. 08:00 112 Laipsnio nesuteikiančios studijos. Pedagogika (PED-16-1)
2017 m. birželio 7 - 10 d. 08:00 101 Laipsnio nesuteikiančios studijos. Pedagogika (PED-16-2)
2017 m. birželio 14 d. 09:45 112 Laipsnio nesuteikiančios studijos. Pedagogika (PED-17-1,2)
2017 m. birželio 21 d. 10:00 202 Pedagoginių studijų baigiamojo darbo gynimas
Seminarai ir kiti renginiai      
2017 m. birželio 1 - 30 d. 09:00 114 Konsultavimas. Neformalaus mokymosi vertinimas ir pripažinimas
2017 m. birželio 5 d. 13:00 206 Direktorato posėdis
2017 m. birželio 6 d. 12:00 101 Pirmoji medicinos pagalba
2017 m. birželio 8 d. 13:00 202 Pedagogikos profesinių studijų programos išorinio vertinimo rezultatų analizė
2017 m. birželio 12 d. 13:00 202 Apskritasis stalas. Kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlos modeliavimas 2017 m. II pusmečiui
2017 m. birželio 15 d. 10:00 201 Vaiko gerovės komisijos veikla atnaujintų teisės aktų kontekste
2017 m. birželio 19 d. 13:00 206 Direktorato posėdis
2017 m. birželio 22 d. 13:00 202 Metinio veiksmų plano už 2017 m. sausio - birželio mėn. įgyvendinimo rezultatų aptarimas
2017 m. birželio 26 d. 13:00 206 Direktorato posėdis