VASARIO RENGINIŲ PLANAS
Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Studijos      
2020 m. vasario 3 - 21 d.     Pedagoginė praktika 1. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-19)
2020 m. vasario 17 - 22 d. 9:45 Višinskio 25-504 Neformaliosios studijos. Pradinio ugdymo pedagogika (PRAD-19)
2020 m. vasario 17 - 22 d. 9:45 Višinskio 25-503 Neformaliosios studijos. Integruotų gamtos mokslų pedagogika (IGMP-18)
Seminarai ir kiti renginiai      
2020 m. vasario 3 - 28 d. 9:00 115 Konsultavimas. Neformalaus mokymosi vertinimas ir pripažinimas
2020 m. vasario 3 - 28 d. 9:00 115 Konsultavimas dėl pedagoginės stažuotės
2020 m. vasario 10 d. 15:00 115 TNSI posėdis
2020 m. vasario 7, 8 d. 11:00 Vytauto 84-412 Kvalifikacijos tobulinimo kursai gydytojams  „Aktualūs afektinių sutrikimų diagnostikos ir gydymo klausimai 1“
2020 m. vasario 14, 15 d. 11:00 Vytauto 84-412 Kvalifikacijos tobulinimo kursai gydytojams  „Aktualūs afektinių sutrikimų diagnostikos ir gydymo klausimai 2“
2020 m. vasario 18 d. 9:00 Višinskio 25-317 Seminaras „Sprendimų priėmimas pasitelkiant kūrybiškumą: Edvardo de Bono pozityvaus mąstymo pamokos“
2020 m. vasario 19 d. 9:00 Normundo Valterio jaunimo mokykla Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta mokytojams, dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams
2020 m. vasario 20 d. 10:00 Višinskio 25-507 Kvalifikacijos tobulinimo seminaras pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Ugdymo aplinkos, skatinančios ugdytinių motyvaciją, kūrimas ir naudojimas ugdymo procese“
2020 m. vasario 24 d. 15:00 115 TNSI posėdis
2020 m. vasario 29 d. 9:00 Višinskio 25-507 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa