RUGSĖJO RENGINIŲ PLANAS
Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Studijos      
2020 m. rugsėjo 15-18 d. 9:45 Vytauto g. 84-413 Neformaliosios studijos. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (IPU-19-1, 2)
2020 m. rugsėjo 21-25 d. 9:45 P. Višinskio g. 25-519 Profesinės studijos. Pedagogika (PED-19)
2020 m. rugsėjo 21-26 d. 9:45 P. Višinskio g. 25-503 Neformaliosios studijos. Pradinio ugdymo pedagogika (PRAD-20-1)
2020 m. rugsėjo 28 d.     Profesinės studijos. Pedagogika (PED-20)
Seminarai ir kiti renginiai      
2020 m. rugsėjo 1-30 d. 9:00 115 Konsultavimas. Neformalaus mokymosi vertinimas ir pripažinimas
2020 m. rugsėjo 1-10 d. 9:00 115 Priėmimas į pedagoginę stažuotę
2020 m. rugsėjo 10, 11 d. 9:00 115 Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo komisijos posėdis
2020 m. rugsėjo 1-15 d. 9:00 115 Priėmimas į profesines ir neformaliąsias studijas
2020 m. rugsėjo 21 d. 15:00 115 TNSI posėdis