Konsultuojamos įvairios klientų grupės: auklėtojai, mokytojai, mokyklų vadovai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, kitų sričių specialistai. Instituto darbuotojai teikia ir plėtoja konsultacines paslaugas. Esant reikalui konsultantais kviečiami mokytojai praktikai, mokyklų vadovai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokslininkai. Konsultacijos vykdomos konsultantams patogiu laiku.

Konsultacijų sritys Kontaktai
1. Švietimo vadyba Direktorė dr. L. Ušeckienė, 8 41 595850, lidija.u@tsi.su.lt

Direktorės pavaduotoja dr. R. Bakutytė, 8 41 590406, rima.a@tsi.su.lt

vyr. metodininkė E. Baranauskienė, 8 41 595858, egle.z@tsi.su.lt

2. Dalyko didaktika Direktorės pavaduotoja dr. R. Bakutytė, 8 41 590406, rima.a@tsi.su.lt

vyr. metodininkė E. Januševičienė, 8 41 595854, edita.j@tsi.su.lt

3. Pedagogika Direktorės pavaduotoja dr. E. Musneckienė, 8 41 393016, edita.m@tsi.su.lt

vyr. metodininkė E. Januševičienė, 8 41 595854, edita.j@tsi.su.lt

4. Psichologija Direktorės pavaduotoja dr. E. Musneckienė, 8 41 393016, edita.m@tsi.su.lt

vyr. metodininkė E. Januševičienė, 8 41 595854, edita.j@tsi.su.lt

5. Auklėtojų dalykinės kompetencijos Direktorės pavaduotoja dr. E. Musneckienė, 8 41 393016, edita.m@tsi.su.lt

vyr. metodininkė O. Tamutienė, 8 41 595856, orinta.t@tsi.su.lt

6. Mokytojų dalykinės kompetencijos Direktorės pavaduotoja dr. R. Bakutytė, 8 41 590406, rima.a@tsi.su.lt

vyr. metodininkė O. Tamutienė, 8 41 595856, orinta.t@tsi.su.lt

7. Karjeros planavimas Direktorės pavaduotoja dr. E. Musneckienė, 8 41 393016, edita.m@tsi.su.lt

vyr. metodininkė E. Januševičienė, 8 41 595854, edita.j@tsi.su.lt

8. Projektų rengimo Direktorės pavaduotoja dr. R. Bakutytė, 8 41 590406, rima.a@tsi.su.lt

vyr. metodininkė E. Baranauskienė, 8 41 595858, egle.z@tsi.su.lt

9. Informacinės technologijos Direktorės pavaduotoja dr. E. Musneckienė, 8 41 393016, edita.m@tsi.su.lt

vyr. metodininkė E. Baranauskienė, 8 41 595856, egle.z@tsi.su.lt

10. Specialusis ugdymas Direktorės pavaduotoja dr. R. Bakutytė, 8 41 590406, rima.a@tsi.su.lt

vyr. metodininkė E. Verygienė, 8 41 595853, edita.t@tsi.su.lt

11. Kitų sričių specialistų kvalifikacijos tobulinimas Direktorės pavaduotoja dr. E. Musneckienė, 8 41 393016, edita.m@tsi.su.lt

Direktorės pavaduotoja dr. R. Bakutytė, 8 41 590406, rima.a@tsi.su.lt

vyr. metodininkė E. Verygienė, 8 41 595853, edita.t@tsi.su.lt