Projektinė veikla (2009-2016 m.)

2016 m. ŠU TSI kartu su Vilniaus universitetu, Klaipėdos universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto bei Vytauto Didžiojo universitetu rengia paraišką Struktūrinių fondų finansuojamam projektui "Universitetų bendradarbiavimas gerinant pedagogų rengimą pagal laipsnio nesuteikiančių studijų programas". Projekto teikėjas - Lietuvos universitetų tęstinių studijų institucijų asociacija (LUTSIA). 

2016 m. kovo 1 dieną pateikta Nordplus projekto "Creative teacher for creative students: promoting creativity in teachers' life-long education" paraiška. Projekto koordinatorius - Rygos mokytojų rengimo ir švietimo vadybos akdemija. Partneriai - Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas, Estijos bei Danijos aukštosios mokyklos.

Projekto pavadinimas TSI dalyvavimo pozicija Veiklos sritis
Nustatyti, įvertinti ir įteisinti: neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų įteisinimo metodologijos perkėlimas (IDEAL) (Socrates/GRUNDTWIG)

Partneris Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas, Nr.VPI-2.1-ŠMM-04-K-03-004, 2011-11-14

Partneris
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra VP1-2.3-ŠMM-03-V

Partneris Pedagogų perkvalifikavimo studijos
Latvijos – Lietuvos pasienio regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimo sistemos kūrimas (Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007 –2013 m. programa)

Partneris
Užsienio kalba – langas į pasaulį, Nr.VPI-2.2-ŠMM-05-K-02-008, 2011-08-08

Koordinatorius
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra, Nr. VPI-2.2-ŠMM-02-V-01-006, 2010-10-05

Partneris
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas), Nr. VPI-2.2-ŠMM-02-V-01-009, 2012-06-08

Partneris
Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų ugdymas ir ugdytinių elgesio korekcija (SOCPEDKOM), Nr. VPI-2.2-ŠMM-03-V-01-001, 2011-11-21

Koordinatorius Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų kvalifikacijos tobulinimas
Šiaulių regiono specialistų perkvalifikavimo programų (modulių) rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas, Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-06-008, 2012-12-28

Koordinatorius Aukštos kvalifikacijos specialistų (viešasis ir verslo sektorius) kvalifikacijos tobulinimas
Šiaurės Europos mokytojų švietimo tinklas (Nordic European Teacher education network (NordETEN)

Partneris Švietimo lyderių kvalifikacijos tobulinimas
Lyderių laikas (projekto veiklų ekspertavimas)

Partneris
Palankios šeimai darbovietės kūrimas ir kokybiško užimtumo skatinimas šalyje per socialinę partnerystę

Partneris Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis