Projekto „Tęsk“ aprašymas

TĘSK
Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-001
Projekto trukmė 2018 m. kovo 12 d. – 2022 m. kovo 12 d. (48 mėnesiai)

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus, skatinant veiksmingus pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Prie pokyčių įgyvendinimo bus prisidedama dviem kryptimis: a) diegiant inovacijas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srityje ir b) pasirengimo dirbti pedagogo darbą srityje.

Projekto metu bus siekiama kokybinio poveikio šioms tikslinėms grupėms: studijas baigusiems ir pradedantiems dirbti pedagogams; siekiantiems persikvalifikuoti ar įgyti papildomą kvalifikaciją pedagogams; norintiems tapti pedagogais asmenims iš kitų sektorių, kurie jau turi aukštąjį išsilavinimą. Identifikuotiems iššūkiams ir problemoms spręsti bus taikomos naujos Priemonės.

Projektas „Tęsk“ finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.

Koordinatorius – Ugdymo plėtotės centras.

Partneriai: Šiaulių universitetas, Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus kolegija, Lietuvos sporto universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Mykolo Romerio universitetas.

Projekto vadovė Šiaulių universitete doc. dr. Rima Bakutytė tel. 8 41 595851

Stažuočių klausimais konsultuoja doc. dr. Edita Musneckienė tel. 8 41 393016

el.p. edita.musneckiene@su.lt

   

Projektinė veikla (2009-2016 m.)

2016 m. ŠU TSI kartu su Vilniaus universitetu, Klaipėdos universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto bei Vytauto Didžiojo universitetu rengia paraišką Struktūrinių fondų finansuojamam projektui "Universitetų bendradarbiavimas gerinant pedagogų rengimą pagal laipsnio nesuteikiančių studijų programas". Projekto teikėjas - Lietuvos universitetų tęstinių studijų institucijų asociacija (LUTSIA). 

2016 m. kovo 1 dieną pateikta Nordplus projekto "Creative teacher for creative students: promoting creativity in teachers' life-long education" paraiška. Projekto koordinatorius - Rygos mokytojų rengimo ir švietimo vadybos akdemija. Partneriai - Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas, Estijos bei Danijos aukštosios mokyklos.

Projekto pavadinimas TSI dalyvavimo pozicija Veiklos sritis
Nustatyti, įvertinti ir įteisinti: neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų įteisinimo metodologijos perkėlimas (IDEAL) (Socrates/GRUNDTWIG)

Partneris Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas, Nr.VPI-2.1-ŠMM-04-K-03-004, 2011-11-14

Partneris
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra VP1-2.3-ŠMM-03-V

Partneris Pedagogų perkvalifikavimo studijos
Latvijos – Lietuvos pasienio regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimo sistemos kūrimas (Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007 –2013 m. programa)

Partneris
Užsienio kalba – langas į pasaulį, Nr.VPI-2.2-ŠMM-05-K-02-008, 2011-08-08

Koordinatorius
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra, Nr. VPI-2.2-ŠMM-02-V-01-006, 2010-10-05

Partneris
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas), Nr. VPI-2.2-ŠMM-02-V-01-009, 2012-06-08

Partneris
Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų ugdymas ir ugdytinių elgesio korekcija (SOCPEDKOM), Nr. VPI-2.2-ŠMM-03-V-01-001, 2011-11-21

Koordinatorius Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų kvalifikacijos tobulinimas
Šiaulių regiono specialistų perkvalifikavimo programų (modulių) rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas, Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-06-008, 2012-12-28

Koordinatorius Aukštos kvalifikacijos specialistų (viešasis ir verslo sektorius) kvalifikacijos tobulinimas
Šiaurės Europos mokytojų švietimo tinklas (Nordic European Teacher education network (NordETEN)

Partneris Švietimo lyderių kvalifikacijos tobulinimas
Lyderių laikas (projekto veiklų ekspertavimas)

Partneris
Palankios šeimai darbovietės kūrimas ir kokybiško užimtumo skatinimas šalyje per socialinę partnerystę

Partneris Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis