Išsilavinimas ir kvalifikacija - aukštasis, muzikos mokytojas-choro dirigentas.

Darbo patirtis. ŠU muzikos katedroje dirbu nuo 1987 m. - muzikinių dalykų dėstytoja, meno kolektyvų koncertmeisterė, fortepijono skyriaus vedėja, nuo 2009 rugsėjo - SP kuratorė. Paraleliai dirbau įvairiose Šiaulių miesto bei rajono bendro lavinimo bei muzikos mokyklose.

Mokslinių / meninių interesų kryptys – Muzikinis ugdymas bendro lavinimo mokyklose, fortepijono mokymo metodika, ritmo, intonacijos lavinimas mokant solfedžio; koncertinė veikla su vokaliniais Šiaulių miesto kolektyvais.

Svarbiausi moksliniai / meniniai darbai – Metodinės priemonės „Ritmo pratimai“ 2006 m., „Elementariosios teorijos pratybos“ 2006 m.; Tarptautiniuose chorų konkursuose ir festivaliuose akompanuota įvairiems ŠU meno kolektyvams Lietuvoje bei užsienyje: Graikijoje (2002 m.), Italijoje (2003 m.), Lenkijoje, Švedijoje ir JAV (2004 m.).

Pagrindiniai dėstomi dalykai - fortepijonas, solfedžio, muzikos didaktika, vadovavimas bakalauro darbams bei studentų pedagoginei praktikai.