Tarptautinės mokslinės konferencijos

XXII interdisciplininė mokslinė konferencija „Tėvas kultūroje“

2018 m. gegužės 17–18 d. XXII interdisciplininė mokslinė konferencija „Tėvas kultūroje“ (22nd Interdisciplinary Scientific Conference „The Father in Culture“). Humanitarinių mokslų katedra. Prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė, tel.+370 685 72 028, el.p. dziuljeta.maskuliuniene@su.lt

Jono Prano Aleksos tarptautinė mokslinė konferencija

2018 m. rugsėjo 21-22 d. Jono Prano Aleksos tarptautinė mokslinė konferencija (Jonas Pranas Aleksa international scientific cinference). Verslo ir viešosios vadybos katedra, Prof. dr. Jonas Jasaitis, tel. +370 699 68947.

E. Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija

2018 lapkritis. E. Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija E. Galvanauskas International Scientific Conference. Verslo ir viešosios vadybos katedra. Doc. Dr. Milda Damkuvienė, tel: +370 686 19902, el.p. milda.damkuviene@su.lt

Tarptautinė mokslinė konferencija „Pasaulio vaizdas kalboje“

2018 lapkritis. Tarptautinė mokslinė konferencija „Pasaulio vaizdas kalboje“ / International scientific conference „Worldview in Language“ Humanitarinių mokslų katedra Prof. habil. dr. Aloyzas Gudavičius, tel. +370 685 58259, el.p. aloyzas.gudavicius@su.lt.

5-asis Baltijos šalių logopedų kongresas „Alternatyvioji ir augmentinė komunikacija: tai daugiau nei žodžiai...“

2018 m. balandžio 26-27 d. 5-asis Baltijos šalių logopedų kongresas „Alternatyvioji ir augmentinė komunikacija: tai daugiau nei žodžiai...“ 5th Congress of Baltic States SLTs‘ „Alternative and Augmentative Communication: It‘s more than words...“ Lietuvos logopedų asociacija/ Specialiosios pedagogikos katedra. Lekt. dr. Daiva Kairienė, doc. dr. Lina Miltenienė, tel. +370 653 30194, +370-41-595734, el.p. daiva.kairiene@su.lt, lina.milteniene@su.lt.

Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta žurnalo „Specialusis ugdymas“ 20-mečiui ir Specialiosios pedagogikos katedros 50-mečiui

2018 ruduo. Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta žurnalo „Specialusis ugdymas“ 20-mečiui ir Specialiosios pedagogikos katedros 50-mečiui „Specialiojo ugdymo transformacijos inkliuzinio švietimo link“ International scientific conference „Special Education Transformations Towards Inclusive Education“. Specialiosios pedagogikos katedra. Prof. dr. Stefanija Ališauskienė, doc. dr. Lina Miltenienė, tel. +370 699 21865, +370 41 595734. stefanija.alisauskiene@su.lt, lina.milteniene@su.lt

Tarptautiniai mokymai pagal Erasmus+ projektą 216-1-LV01-KA20203-022685-P1, „Nature recreation – towards sustainable development of ecosystem services“ (Net4Nat)

2018 m. birželio 3-6 d. Tarptautiniai mokymai pagal Erasmus+ projektą 216-1-LV01-KA20203-022685-P1, „Nature recreation – towards sustainable development of ecosystem services“ (Net4Nat). Inžinerijos katedra. Prof. dr. Ingrida Šaulienė, doc. dr. Laura Šukienė, tel. +370 41 595721, el.p. laura.sukiene@su.lt.

Tarptautinė Erasmus+ projekto 216-1-LV01-KA20203-022685-P1, „Nature recreation – towards sustainable development of ecosystem services“ (Net4Nat) baigiamoji konferencija

2018 m. birželio 7 d.. Tarptautinė Erasmus+ projekto 216-1-LV01-KA20203-022685-P1, „Nature recreation – towards sustainable development of ecosystem services“ (Net4Nat) baigiamoji konferencija. Inžinerijos katedra. Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas Gediminas Stepanauskas (Vilnius). Prof. dr. Ingrida Šaulienė, doc. dr. Laura Šukienė, tel. +370 41 595721, el.p. laura.sukiene@su.lt.

International Conference on Number Theory Dedicated to the 70th Birthdays of Professors Antanas Laurinčikas and Eugenijus Manstavičius

2018 m. rugsėjo 9-15 d. International Conference on Number Theory Dedicated to the 70th Birthdays of Professors Antanas Laurinčikas and Eugenijus Manstavičius. Vilniaus universitetas, Šiaulių universiteto Informatikos katedra. Katedros vedėja doc. dr. Virginija Garbaliauskienė, tel. Tel. +370 41 595 722, info@numbertheory.lt.

Socialinė gerovė tarpdisciplininiu požiūriu

2018 m. gegužės 3-4 d. konferencija Socialinė gerovė tarpdisciplininiu požiūrius / Social Welfare Interdisciplinary Approach. Socialinės gerovės studijų ir kūno kultūros katedros administratorė, tel. +370 41 595735, el. p. roma.misgirdiene@su.lt    Konferencijos programa - čiaRegistracija į konferenciją - čia.

7-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Regionas: istorija, kultūra, kalba“

2018 m. kovo 22-23d. 7-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Regionas: istorija, kultūra, kalba“. Mokslo instituto Humanitarinių tyrimų centras. Doc. dr. Regina Kvašytė., tel. +370 656 20597.

Mokslinės praktinės konferencijos

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Gimtoji kalba mokykloje VII“

2018 m. kovo 9 d. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Gimtoji kalba mokykloje VII“. Humanitarinių mokslų katedra, Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas. Prof. dr. G. Kačiuškienė, doc. dr. R. Bakutytė, tel. +370 686 00 903, +370 41 595850, el.p. genovaite.kaciuskiene@su.lt, rima.bakutyte@su.lt.

Ekonomika ir verslas: Regiono problemos ir galimybės 2018

2018 m. rugsėjo mėn. „Ekonomika ir verslas: Regiono problemos ir galimybės 2018. Ekonomikos katedra“. Doc. dr. Dalia Rudytė, tel. +370 699 21803, el.p. dalia.rudyte@su.lt.

Geras valdymas vietos savivaldoje

2018 m. spalio 11-12 d. „Geras valdymas vietos savivaldoje“. Verslo ir viešosios vadybos katedra. Lekt. Vilma Tubutienė, tel. +370 699 21758, el.p. vilma.tubutiene@su.lt.

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Kurkime drauge vaikystę šiandien“

2018 m. gegužės mėn. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Kurkime drauge vaikystę šiandien“ . Edukologijos katedra. Prof. habil. dr. A. Juodaitytė, tel. +370 41 595718, el.p. audrone.juodaityte@su.lt.

Tęstinė konferencija „Informacinių technologijų iššūkiai kūrybos ekonomikoje“

2018 m. kovas-balandis. Tęstinė konferencija „Informacinių technologijų iššūkiai kūrybos ekonomikoje“. Informatikos katedra. Prof. dr. Sigita Turskienė, tel. +370 652 86963, el.p. sigita.turskiene@su.lt.

Virtuali mokslinė-praktinė konferencija

2018 m. spalis-lapkritis. Virtuali mokslinė-praktinė konferencija. Socialinės gerovės studijų ir kūno kultūros katedra, tel. +370 41 595732.

Studentų mokslinės konferencijos

Jaunųjų tyrėjų tarptautinė mokslinė konferencija"Ekonomikos, vadybos ir viešosios vadybos aktualijos"

2018 m. balandžio 11 d.  Jaunųjų tyrėjų tarptautinė mokslinė konferencija EKONOMIKOS, VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS AKTUALIJOS. Ekonomikos katedra, Verslo ir viešosios vadybos katedra, tel. +370 41 595 885 lina.garsviene@gmail.com KONFERENCIJOS PROGRAMA

 

Studentų mokslinių darbų konferencija

2018 m. gegužės mėn. Studentų mokslinių darbų konferencija. Edukologijos katedra. Lekt. dr. J. Lenkauskaitė, tel. +370 41 595718, el.p. jurgita.lenkauskaite@su.lt.

Studentų mokslinių darbų konferencija

2018 m. balandžio mėn. Studentų mokslinių darbų konferencija. Inžinerijos katedra. Doc. dr. Sergėjus Rimovskis, el.p. sergejus.rimovskis@su.lt.

Tarptautinė konferencija „Mokinių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“

2018 m. kovo mėn. Tarptautinė konferencija „Mokinių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“ International Conference “The school students' project works of mathematics, informatikon technology and economics”. S. Daukanto gimnazija ir Informatikos katedra. Renata Macaitienė, tel. +370 41 595 722, el.p. renata.macaitiene@su.lt.

Konferencijų archyvas 2017 m. 2016 m. 2015 m. 2014 m. 2013 m. 2012 m. 2011 m.
2010 m. 2009 m. 2008 m. 2007 m. 2006 m. 2005 m.
Normal 0 19 false false false MicrosoftInternetExplorer4

vytautasbikulcius@yahoo.fr