Mokslo ir meno tarptautiškumo skatinimo fondas (M2T) sudaromas siekiant finansiškai paremti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinių tyrimų ir meninės veiklos rezultatų sklaidą pasaulio mokslo bendruomenėje, spartinti Universiteto integraciją į Europos ir pasaulio mokslo organizacijas, internacionalizuoti mokslinę ir meninę veiklą.

MMTSF nuostatai

1 priedas

2 priedas

3 priedas

 

Mokslo ir meno tarptautiškumo skatinimo fondo valdyba:

pirmininkė – prof. dr. Ingrida Šaulienė, mokslo ir meno prorektorė;

narės: doc. dr. Laura Šukienė, Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto Aplinkotyros ir fizikos katedros vedėja,

doc. dr. Rima Bakutytė, Tęstinių studijų instituto direktoriaus pavaduotoja,

lekt. Lina Miliūnienė, Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto prodekanė,

lekt. dr. Lina Garšvienė, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto prodekanė,

prof. dr. Diana Cibulskienė, Mokslo instituto direktorė,

doc. dr. Daiva Korsakienė, Mokslo ir meno tarnybos direktorė.

 

Fondo valdybos posėdis vyks 2017 m. sausio 27 d.

Dokumentai priimami iki 2017 m. sausio 19 d. 17 val. mokslo ir meno prorektoriaus kabinete