REKOMENDUOJAMA DARŽELINUKAMS IR PRADINUKAMS

„AUGALŲ DĖLIONĖ“

 • Vaikai savarankiškai iš fragmentų sudėlioja augalų paveiksliukus. Ši užduotis padeda vaikams greičiau išmokti atpažinti ir palyginti skirtingų rūšių augalus, įsiminti jų bruožus ir pavadinimus. Užsiėmimas skirtas komunikavimo, pažinimo ir socialinėms kompetencijoms ugdyti. Jo metu atliekamos patrauklios praktinės užduotys, skatinančios vaikų ugdomąją veiklą: susipažįstama su augalais ir jų augavietėmis, mokomasi grupuoti ir apibendrinti, lavinamas dėmesys.
 • Naudojamos priemonės: augalų paveikslėliai, džiovinti augalai ir jų dalys.
 • Laukiami pasiekimai: Po veiklos vaikai įgis žinių apie dažnai matomus augalus: įtvirtins žinias apie augalų dalis, žinos augalų su kuriais žaidė pavadinimus, gebės nurodyti pagrindinius skirtumus tarp šių augalai, žinos minėtų augalų augimvietes. 
 • Tikslinė grupė - darželinukai ir vaikai iki 4 klasės (iki 16 asmenų).
 • Trukmė: 45 min.
 • Vieta: visas Botanikos sodo salė (esant poreikiui, galima vesti išvykus už sodo ribų).
 • Kalba - lietuvių."DŽIUGINANTĮ SODĄ KURIU PATS !"

 • Užsiėmimo metu mažieji dalyviai domėsis augalų padauginimo būdais. Dirbdami patys, susipažins su augalų sėjai reikalingomis priemonėmis, išmoks pasigaminti sėjai reikalingą substratą, paprastu būdu nustatyti dirvožemio tipą. Eksperimentuodami dalyviai gilinsis į sėklų įvairovę, ieškodami atsakymo į klausimą ar galime iš sėklos atpažinti augalą ? Mažieji lankytojai pagal pateiktus augalų paveikslus, susiras tam tikro augalo sėklas, paruoš jas sėjai. Sužinos kokių sąlygų reikia, kad augalo sėkla sudygtų. Pasėtus augalus vaikai nešis namo, į mokyklą ar darželį ir toliau savarankiškai stebės daigų dygimą. Visi dalyviai gaus atmintines kaip prižiūrėti pasėtas sėkleles.
 • Naudojamos priemonės: Įvairių augalų sėklos, stilizuotos schemos, piešiniai. Reikalingos augalų sėjai priemonės: vazonėliai, daigyklos, substratai, durpinės tabletes, sėjai reikalingi įrankiai, augalų sėklos. Visas priemones teikia Botanikos sodas. Rekomenduojama rinktis prastesnius drabužius ir nusiteikti išsitepti rankas !
 • Laukiami pasiekimai: Edukacijos dalyviai pagilins žinias apie augalus ir jų vystymąsi, sėklų įvairovę, sužinos kaip namuose pasidauginti augalus, išmoks vartoti su augalų biologija susijusius pavavadinimus.
 • Tikslinė grupė - darželinukai ir vaikai iki 4 klasės (iki 16 asmenų).
 • Trukmė: 45 min.
 • Vieta: Botanikos sodas. Šaltuoju metų laiku patalpoje, o nuo gegužės iki spalio - lauke arba šiltnamyje.
 • Kalba - lietuvių. 

 

REKOMENDUOJAMA MOKINIAMS IR VYRESNIEMS

„SĖKLELĖS KELIONĖ"

 • Veiklos dalyviai apžiūri sugrupuotus sėklų pavyzdžius. Veiklos vedėjas pasakoja apie įvairiausius sėklų prisitaikymus plisti aplinkoje, kuriuos pastarosios išvystė per tūkstančius ar net milijonus metų trukusios natūralios atrankos būdu. Akcentuojamos kiekvienos sėklų grupės, pagal prisitaikymą (vanduo, vėjas, gyvūnai ir kt.) bendri bruožai. Dalyviai apžiūri sėklas stereomikroskopu, užduoda klausimų. Veiklos vedėjas pasakoja augalų išgyvenimo strategijas ir su tuo susijusius brandinamų sėklų kiekius bei įgimtas mutualistines sąsajas su kai kuriais gyvūnais. Dalyviai atlieka sėklų grupavimo užduotis. Botanikos sodo aplinka naudojama kaip mokymosi ir žinių pasitikrinimo vieta - lankomos „stotelės", apžiūrint augalus su žiedais ir sėklomis.
 • Naudojamos priemonės: Botanikos sode užaugintų bei iš svetur parvežtų sėklų ir vaisių kolekcijos, herbariumai, stereomikroskopas.
 • Laukiami rezultatai: Po veiklos vaikai geriau supranta sėklų įvairovės prasmę, žino pagrindininius augalų prisitaikymus išplatinti sėklas, vertina glaudų ryšį tarp augalų ir gyvūnų evoliucijos ir gamtosaugos kontekstuose.
 • Tikslinė grupė - mokiniai nuo 1 iki 8 klasės (iki 8 asmenų).
 • Trukmė: 45 min.
 • Vieta: visas Botanikos sodas (tik sodo lankymo sezonu), salė.
 • Kalba - lietuvių.


"ATPAŽINK AUGALO DALIS"

 • Tai nesudėtingas žaidimas, susijęs su iššūkio ir rungtyniavimo jausmais. Užsiėmimo metu dvi dalyvių grupės varžosi, kuri iš jų geriau pažįsta sumedėjančių augalų dalis. Visi turi grupuoti iki tol, gyvenime tikrai matytų augalų dalis pagal rūšį. Aptariant komandų rezultatus, vedėjas pasakoja apie sumedėjančių augalų savitumus, skatina domėtis augalų įvairove, formomis, prisitaikymais, pažinti augalus iš lapų, vaisių ir kitų dalių. Ugdomas susidomėjimas gamta ir įvairovės joje vertinimas. 
 • Naudojamos priemonės: Botanikos sode užaugintų bei iš svetur parvežtų sugalų dalys.
 • Laukiami rezultatai: dalyviai per žaidimą pasitikrins ir pagilins žinias apie augalus, įgis gebėjimų juos pažinti iš dalių.
 • Tikslinė grupė - mokiniai nuo 8 klasės ir vyresni sodo lankytojai (iki 16 asmenų).
 • Trukmė: 45 min.
 • Vieta: Botanikos sodo salė.
 • Kalba - lietuvių.„AUGALŲ SISTEMOS PAŽINIMO KELIAS"

 • Augalų sistematikos ir geografijos skyriuje, kuriame auginama virš 900 augalų rūšių, mokiniai perpras jų išdėstymo tvarką. Edukacijos vadovas, naudodamas pavyzdžius (gyvus - vasarą, o džiovintus – žiemą) sudarys sąlygas apžiūrėti ir įsiminti augalų dalis, kurios yra svarbiausios norint augalus suskirstyti į šeimas. Vyksta diskusija, „minčių lietus", klausimų-atsakymų sesijos augalų sistematikos temomis. Edukacijos dalyviai, veikdami savarankiškai ir grupėse, pasitikrins žinias ir įgytus gebėjimus teisingai priskirti augalą augalų skyriui, šeimai, genčiai.
 • Naudojamos priemonės: kortelės su apibendrinta informacija apie svarbiausias augalų šeimas, herbariumai (žiemą).
 • Laukiami rezultatai: dalyviai išmoks skirstyti augalas pagal šeimas, ir žinos augalų dalis, į kurioms verta skirti daugiausiai dėmesio. Mokiniai dirbdami pavieniui ir grupėse tobulins komandinio darbo įgūdžius, gerai praleis laiką, o svarbiausia – bus geriau pasiruošę biologijos egzaminui !
 • Tikslinė grupė: mokiniai nuo 9 klasės (iki 15 asmenų).
 • Trukmė: 45-60 min.
 • Vieta: Botanikos sodo Augalų sistematikos ir geografijos skyrius (nuo spalio mėn. 1 d. iki birželio mėn. 1 d. - salėje).
 • Kalba: lietuvių.

 

"BŪK AUGALIJOS TYRĖJU!"

 • Tai praktinis mokymasis įvertinti augalų gausumą ir padengimą transektų ir kvadrantų metodais, kuriuos naudoja augalijos tyrinėtojai. Dalyviai ne tik sužinos kaip šiuos metodus taikyti, bet ir patobulins dažniausiai aptinkamų augalų pažinimo gebėjimus. Po metodų pristatymo, dalyviai dirbs mažomis komandomis, konsultuodamiesi su edukacinio užsiėmimo vedėju. Atliktas komandinis darbas bus pristatomas ir aptariamas. 
 • Naudojamos priemonės:  virvė, kuoliukai, Braun-Blanquet augalų gausumo ir padengimo vertinimo skalės, formos duomenims išsaugoti.
 • Laukiami rezultatai: dalyviai igis augalijos sudėties nustatymo patirties, pagilins augalų pažinimo gebėjimus, kuriuos galės taikyti tiriamiesiems darbams mokykloje.
 • Tikslinė grupė - mokiniai nuo 8 klasės (iki 12 asmenų).
 • Trukmė: 45 min.
 • Vieta: Botanikos sodo aplinka.
 • Kalba - lietuvių.

 

 

"VAISTINIAI AUGALAI IŠ GAMTOS"

 • Edukacijos metu dalyviai susipažįsta su vaistiniais Lietuvos augalais, sužinos apie nuos seno vertinamas jų vaistines savybes, vaistine augaline žaliava, jos rinkimu ir ruošimu: rinkimu, džiovinimu ir laikymo sąlygomis. Dalyviai, vadovaujant sodo darbuotojui, renka vaistinę augalinę žaliavą ir paruošia ją džiovinimui – rūšiuoja, pašalina priemaišas, džiovina, konsultuodamiesi ir sulaukdami patarimų. Užsiėmimai vyksta tik vasarą.
 • Naudojamos priemonės: sekatoriai, įrankis šaknims rauti, džiovinimo spinta. 
 • Laukiami rezultatai: dalyviai išmoks pažinti kai kuriuos Lietuvos gamtinėje aplinkoje augančius vaistinius augalus, sužinos apie nuo seno vertinamas jų savybes. Išmoks paruošti vaistinius augalus džiovinimui ir laikymui. Dalyviai patirs teigiamų emocijų, pajaus liaudies išmintį ir pakvėpuos grynu oru rekreacinėje Botanikos sodo aplinkoje.
 • Tikslinė grupė: mokiniai nuo 5 klasės (iki 10 asmenų).
 • Būtinas pasiruošimas: apranga pagal orų sąlygas.
 • Trukmė: 60 min. 
 • Vieta: Botanikos sodo patalpos ir Lietuvos floros skyrius
 • Kalba: lietuvių."SLAPUKAI, TVARKANTYS MŪSŲ APLINKĄ"

 • Moksleiviai susipažįsta su skaidytojais - stebėdami juos klausosi įdomių faktų apie skaidytojų pasaulį. Veiklos metu koncentruojamasi į čia gyvenančių ir laikomų skaidytojų rūšis. Suteikiama galimybė mūsų aplinkos gyventojus stebėti iš arti - apžiūrėti per padidinamąjį stiką. Sodo specialistas pasakoja apie skaidytojų misiją, mitybą, gyvenimo būdą, bei pasaulį kuriame jie prisitaikę gyventi. Moksleiviai vedami prie komposto dėžių, senų medžių ir kt. kur ieškoma skaitytojų ir aptariama jų veikla. Tyrinėjant Botanikos sodo aplinką, ieškoma grybų ir kitų skaidytojų buveinių, taip supažindinant edukacijos dalyvius su skaidytojų poreikiais ir buveinių įvairove.
 • Naudojamos priemonės: terariumai su skaidytojais, padidinamieji stiklai, apšvietimo lempos, gyvūnų kolekcijos.
 • Laukiami rezultatai: Po veiklos vaikai geriau supras ekosistemoje vykstančius procesus, žinos kelias pagrindines skaidytojų rūšis, sužinos kodėl skaidytojai yra tokie svarbūs ir kai kuriuos reikia saugoti.
 • Tikslinė grupė - mokiniai iki 8 klasės (iki 10 asmenų).
 • Trukmė: 45 min.
 • Vieta: visas Botanikos sodas (tik sodo lankymo sezonu), salė.
 • Kalba - lietuvių.

 

 

"DŽIUGINANTĮ SODĄ KURIU PATS - SĖJU, DAUGINU, AUGINU"

 • Augalai nuostabūs tuo, kad juos galime padauginti įvairiomis dalimis: sėklomis, kero dalijimu, šaknų dalimis, svogūnais, gumbasvogūniais, stiebais, lapais, šakelėmis – auginiais. Kai kurie augalai (pavienės svogūnų ir paparčių rūšys) sugeba išauginti vegetatyvinius mažus augalėlius ir jie atsiskyrę nuo motininio augalo, patekę ant žemės, šaknijasi ir auga kaip atskiri augalai.
 • Užsiėmimo metu dalyviai sužinos apie augalų padauginimo būdus, kartu mokysis pažinti augalus. Moksleiviai išsamiai susipažins su vegetatyviniu augalų dauginimu, sužinos kokios augalo dalys tam tinkamos. Dalyviai patys bandys klonuoti augalus. Susipažins su reikalingomis priemonėmis, patys gamins substratus augalams.
 • Naudojamos priemonės: įvairių augalų sėklos, augalai ir jų dalys vegetatyviniam dauginimui (svogūnai, šakniagumbiai, auginiai, stiebo dalys, lapai). Reikalingos dauginimui priemonės: vazonėliai, daigyklos, substratai, agroperlitas, vandens įgėrio granulės, durpinės tabletes, dauginimo įrankiai ir kt. Visas priemones teikia Botanikos sodas.
 • Laukiami rezultatai: edukacijos dalyviai pagilins botanines žinias, supratimą apie augalų dauginimo būdus ir sėklų įvairovę, sužinos kaip namuose padauginti augalus, išmoks vartoti su augalų biologija susijusius pagrindinius terminus. Mokysis pažinti, rūpintis ir prižiūrėti augalus.
 • Tikslinė grupė: 4-8 klasių mokiniai (iki 12 asmenų). 
 • Rekomenduojama turėti darbui skirtas pirštines, vertėtų apsirengti paprastesniais drabužiais !
 • Trukmė: 2x45 min. Trumpos pertraukėlės metu vaišinsimės kvapnia žolelių arbata.
 • Vieta - Botanikos sodo salė.
 • Kalba - lietuvių.


VISIEMS, KURIE MOKA SKAITYTI ! 

 

„AUGALŲ DETEKTYVAS“

 • Tai aktyvus edukacinis žaidimas, Botanikos sodo teritorijoje. Į žaidimą gali įsitraukti visa mokinių klasė.  Dalyviai, remdamiesi šifruotomis nuorodomis, turi surasti pradingusį augalą. Žaidžiama komandomis, jaučiamas rungyniavimo jaudulys. Žaidimo metu dalyviai įsidėmi ir išmoksta atpažinti kai kuriuos augalus, įgyja žinių apie augalų fiziologiją, dauginimąsi ir kitas savybes.

 

 
Reikalinga išankstinė registracija tel. nr. (8 41) 553 934 

Pageivimus ir pasiūlymus dėl veiklų temų ar turinio,  prašome teikti el. paštu: dir@bs.su.lt arba mob. tel. nr. - 8 684 54652 (direktorius dr. M. Kazlauskas).