Pedagogika

Laipsnio nesuteikianti studijų programa

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (1 m.), ištęstinė (1,5 m.).
 
Suteikiama kvalifikacija
Pedagogas

Priimami asmenys, turintys bakalauro, profesinio bakalauro, magistro ar jiems prilygstantį akademinį laipsnį.

Konkursinio balo sandara
Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma, svarbus motyvacijos pokalbio įvertis.
 
Metinė studijų kaina
Nuolatinė – 2248 Eur, ištęstinė – 1499 Eur.
 
Trumpas studijų programos aprašas
Studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus pedagogus, gebančius kompetentingai dirbti formaliojo ir neformaliojo ugdymo institucijose. Teorinės programos studijos apima pedagogikos, psichologijos, dalyko (pedagoginės specializacijos) metodikos mokslų pagrindus, tyrimų vykdymo, pasirengimo pamokoms ir ugdymo veikloms (mokymosi, ugdymo medžiagos rengimo, pamokų planavimo ir kt.) žinias. Praktinės programos studijos orientuotos į teorinių žinių taikymą praktikoje bei praktinių veiklų atlikimą ugdymo institucijose.
 
Karjeros galimybės
Baigę šią laipsnio nesuteikiančią studijų programą, absolventai gali dirbti pedagoginį darbą švietimo ir neformaliojo ugdymo institucijose.

Daugiau informacijos teikia:

  • Tęstinių studijų institutas  tel.: (8 41) 59 58 54, (8 41) 59 58 50, el. p. priemimas@tsi.su.lt