Doktorantūra apima doktorantūros studijas, kryptingus mokslinius tyrimus ir disertacijos rengimą. Daktaro mokslo laipsnis suteikiamas asmeniui, jeigu jis įvykdė Doktorantūros nuostatuose nurodytus doktorantūros reikalavimus, savo disertacija ir mokslinėmis publikacijomis parodė gebėjimą savarankiškai ir kritiškai taikyti mokslinius tyrimo metodus, atlikti mokslinius tyrimus, spręsti mokslines problemas ir apgynė daktaro disertaciją.

2011 m. birželio 8 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Šiaulių universitetui suteiktos teisės vykdyti kartu su kitomis institucijomis doktorantūros studijas keturiose mokslo kryptyse:

edukologijos kryptis1 ekonomikos kryptis1 filologijos kryptis1 vadybos kryptis1

 

Priėmimas į doktorantūrą 2020 m.

Dėmesio! Informacija, apie 2020 m. priėmimą į Šiaulių universiteto kartu su kitomis institucijomis vykdomas doktorantūros studijas, atnaujinama. 

Šiaulių universiteto doktorantūros kryptys:

Edukologijos kryptis

Priėmimas į Edukologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros studijas                                          Edukologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas (įstojusiems nuo 2020 m.)          Edukologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas (įstojusiems nuo 2018 m.)                      Priėmimo sąlygos ir tvarka (2020 m.)                                                                                                                Priėmimo sąlygos ir tvarka EN (2020 m.)                                                                                                      Prašymas dalyvauti konkurse (2020 m.)                                                                                                      Prašyas dalyvauti konkurse EN (2020 m.)                                                                                                        Stojamojo edukologijos egzamino programa pretendentams, neturintiems bazinio edukologijos išsilavinimo                                                                                                                                                      Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus (2020 m.)                                                    Edukologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas (įstojusiems nuo 2017 m.)              Edukologijos mokslo krypties doktorantūros reglamentas (įstojusiems 2016 m. ar anksčiau)

Ekonomikos kryptis

Priėmimas į Ekonomikos mokslo krypties mokslo doktorantūros studijas                                  Priėmimo sąlygos ir tvarka (2020)                                                                                                                  Priėmimo sąlygos ir tvarka EN (2020)                                                                                                                Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus                                                                                Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus EN                                                                          Prašymas dalyvauti konkurse (2020)                                                                                                        Prašymas dalyvauti konkurse EN (2020)                                                                                                  Ekonomikos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas įstojusiems 2016 m. ar anksčiau                    Ekonomikos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas įstojusiems nuo 2017 m.                    Ekonomikos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas (įstojusiems nuo 2020 m.)

Filologijos kryptis

Priėmimas į Filologijos mokslo krypties doktorantūros studijas                                                    Konkurso sąlygos ir tvarka (2020)   /  EN                                                                                                                Prašymas dalyvauti konkurse (2020)                                                                                                          Prašymas dalyvauti konkurse EN (2020)                                                                                                Filologijos mokslo krypties doktorantūros reglamentas įstojusiems 2016 m. ar anksčiau                                Filologijos moklso krypties mokslo doktorantūros reglamentas įstojusiems nuo 2017 m.                      Filologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas (įstojusiems nuo 2020 m.)                      Filologijos mokslų krypties (04H) disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso 2020 m. rezultatai (rezultatai EN)

Vadybos kryptis

Priėmimas į Vadybos mokslo krypties mokslo doktorantūros studijas                                              2020 m. priėmimo konkurso sąlygos ir tvarka                                                                                                Konkurso sąlygos ir tvarka EN                                                                                                                    Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus / EN                                                                      Prašymas dalyvauti konkurse (2020)                                                                                                        Prašymas dalyvauti konkurse EN (2020)                                                                                                  Vadybos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas įstojusiems 2016 m. ar anksčiau                        Vadybos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas įstojusiems nuo 2017                                Vadybos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas (įstojusiems nuo 2020 m.) 

 

  kontaktai

 

Mokslo ir meno tarnyba
P. Višinskio g. 38, Šiauliai, LT-76352
Tel. (370 41) 59 58 21, faks. (370 41) 59 58 09
Direktorė: doc. dr. Daiva Korsakienė, el. p.  mokslo.sk@cr.su.lt
Vyriausioji specialistė: dr. Kristina Rūdytė, el. p. doktorantura@cr.su.lt