Doktorantūra apima doktorantūros studijas, kryptingus mokslinius tyrimus ir disertacijos rengimą. Daktaro mokslo laipsnis suteikiamas asmeniui, jeigu jis įvykdė Doktorantūros nuostatuose nurodytus doktorantūros reikalavimus, savo disertacija ir mokslinėmis publikacijomis parodė gebėjimą savarankiškai ir kritiškai taikyti mokslinius tyrimo metodus, atlikti mokslinius tyrimus, spręsti mokslines problemas ir apgynė daktaro disertaciją.

2011 m. birželio 8 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Šiaulių universitetui suteiktos teisės vykdyti kartu su kitomis institucijomis doktorantūros studijas keturiose mokslo kryptyse:

edukologijos kryptis1 ekonomikos kryptis1 filologijos kryptis1 vadybos kryptis1

Priėmimas į doktorantūrą 2020 m.

Dėmesio! Informacija, apie 2020 m. priėmimą į Šiaulių universiteto kartu su kitomis institucijomis vykdomas doktorantūros studijas, atnaujinama. 

Šiaulių universiteto doktorantūros kryptys:

Edukologijos kryptis

Priėmimas į Edukologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros studijas                                             Edukologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas (įstojusiems nuo 2018 m.)                      Priėmimo sąlygos ir tvarka (2019 m.)                                                                                                                Priėmimo sąlygos ir tvarka EN (2019 m.)                                                                                                      Prašymas dalyvauti konkurse  (2019 m.)                                                                                                          Stojamojo edukologijos egzamino programa pretendentams, neturintiems bazinio edukologijos išsilavinimo                                                                                                                                                            Disertacijų tematikos ir kandidatai į mokslinius vadovus (2019 m.)                                                                    Edukologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas (įstojusiems nuo 2017 m.)              Edukologijos mokslo krypties doktorantūros reglamentas (įstojusiems 2016 m. ar anksčiau)

- edukologijos kryptis – daugiau informacijos - čia;

- ekonomikos kryptis - daugiau informacijos - čia;

- filologijos kryptis - daugiau informacijos - čia;

- vadybos kryptis - daugiau informacijos - čia.

Doktorantūros veiklą koordinuoja Mokslo ir meno tarnyba.

Adresas: P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai,
Tel. (370 41) 59 58 21
Faks. (370 41) 59 58 09

Direktorė: doc. dr. Daiva Korsakienė, el. p.  mokslo.sk@cr.su.lt
 
Vyriausioji specialistė: dr. Rita Melienė, el.p. doktorantura@cr.su.lt