alt

alt

 

2012-2015 m. Šiaulių universitetas kartu su partneriais - Šiaulių pramonininkų asociacija, Pakruojo r. savivaldybės administracija, Šiaulių r. savivaldybės administracija -  įgyvendina projektą ­„Šiaulių regiono specialistų perkvalifikavimo programų (modulių) rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas”, VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-008, remiamą Europos socialinio fondo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“.

Projekto tikslas - tęstinio mokymo programų, skirtų Šiaulių regiono aukštos kvalifikacijos specialistų tobulinimui, rengimas ir vykdymas bendradarbiaujant su įstaigomis ir įmonėmis. Kvalifikacijos tobulinimo programos bus kuriamos pagal įmonių ir organizacijų poreikį tiesiogiai bendradarbiaujant su jomis, atsižvelgiant į naujas technologijas, inovacijas ir tarptautinę erdvę.

Pasiekti rezultatai:

    • Parengta 15 kvalifikacijos tobulinimo programų (modulių):

„Praktinė anglų kalba A 1/ Lūžis A 2/Pusiaukelė”;

„Praktinė anglų kalba B 1/ B 1+ lygis („Slenkstis“/tvirtas „Slenkstis“)”;

„Komunikacijos vokiečių kalba įgūdžių tobulinimas siekiant A2-B1 lygmens”;

„Šilumos energetika”;

„Gamybos paruošimas metalo apdorojimo įmonėse”;

„Mašinų gamybos medžiagų inžinerija”;

„Projektavimas CAD sistemomis”;

„Derybinių įgūdžių tobulinimas“;

„Efektyvi komunikacija organizacijoje ir bendravimo įgūdžių lavinimas“;

„Personalo valdymas kintančioje aplinkoje“;

„Teisinės kompetencijos viešajame sektoriuje tobulinimas“;

„Marketingo sprendimai įmonėje“;

„Teritorijos marketingas“;

„Vadyba ir vadovavimas: efektyvividuriniosios grandies vadyba ir lyderystė“;

„Strateginis valdymas regiono savivaldybėse“.

 

    • Išleistos 3 metodinės priemonės:

Z. Ramonas, A. Ramonienė, “Mašinų braižyba II”;

R. Šniuolis “Medžiagų inžinerija”;

J. Jasaitis “ Kaimiškųjų vietovių strateginis valdymas”.

 

    • Pagal neformaliojo švietimo programas kvalifikaciją tobulino 38 dėstytojai.

 

    • Pagal neformaliojo švietimo programas kvalifikaciją tobulino 263 viešojo administravimo, verslo ir pramonės atstovai.

 

1 pav. Personalo valdymas kintančioje aplinkoje

 

2 pav. Vadyba ir vadovavimas:  efektyvi viduriniosios grandies vadovų lyderystė

 

3 pav. „Gamybos paruošimas metalo apdorojimo įmonėse”

 

4 pav. „Gamybos paruošimas metalo apdorojimo įmonėse”

 

5 pav. „Šilumos energetika”

 

6 pav. „Strateginis valdymas regiono savivaldybėse“

 

7 pav. „Teisinės kompetencijos viešajame sektoriuje tobulinimas“

 

Parengtomis ir išleistomis metodinėmis priemonėmis kviečiame naudotis ir tiesiogiai projekte nedalyvavusius specialistus, studentus, tęstinių mokymų klausytojus, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms siūlome mokymus pagal jų užsakymus.