Karjeros valdymo informacinė sistema (KVIS) – studentų karjeros valdymo paslaugas realizuojanti informacinė sistema. Šios sistemos tikslas – teikti studentams automatizuotas asmeninės karjeros valdymo priemones ir paslaugas, leisti KVIS naudotojams stebėti aukštųjų mokyklų absolventų karjerą ir pranešti visuomenei šios stebėsenos rezultatus.

Kodėl verta registruotis studentui?

Aukštųjų mokyklų studentai yra pagrindiniai KVIS  paslaugų gavėjai. Jie gali:

  • kurti ir valdyti asmeninės karjeros planus;
  • ugdytis karjeros valdymui reikalingas kompetencijas;
  • įvertinti karjerai svarbius asmenybės dalykus: savo interesus, vertybes, gabumus ir kt.;
  • savarankiškai arba padedant konsultantui rasti karjeros problemų ar sunkumų sprendimus;
  • rasti patikimą informaciją apie karjeros kryptis, profesijas ir pareigybes, organizacijas, mokymosi, praktikos ir įsidarbinimo galimybes;
  • užmegzti ir palaikyti ryšius su būsimais darbdaviais, dominančių profesijų atstovais, karjeros specialistais;
  • ieškoti ir naudotis  karjeros valdymo informacijos šaltinais;
  • rasti praktikos ir darbo vietas.

Registruotis galima čia: https://karjera.lt/

Registracijos instrukciją rasite čia.

Jei kilo klausimų, susisiekime:

Tel. (8 4) 139 3010
P. Višinskio g. 38, 205 kab.