Katedros vedėja – doc. dr. Erika Masiliauskienė

Mokslo ir pedagoginis personalas

Profesoriai: dr. Aušrinė Gumuliauskienė, habil. dr. Audronė Juodaitytė, dr. Aušra Kazlauskienė,  dr. Vincentas Lamanauskas, dr. Daiva Malinauskienė.

Docentai: dr. Dalia Augienė, dr. Rima Bakutytė, dr. Renata Bilbokaitė, dr. Nijolė Bražienė, dr. Ramutė Gaučaitė, dr. Erika Masiliauskienė, dr. Edita Musneckienė. 

Lektorės: dokt. Skaistė Kovienė, dr. Jurgita Lenkauskaitė, Aida Plaušinaitienė, dr. Reda Ponelienė, dr. Jurgita Smilgienė,  dr. Birutė Šilėnienė. dr. Asta Širiakovienė

Asistentė Eglė Stalygė.

Katedros administratorė - Skaistė Kovienė