Karjeros centras

Vilniaus g. 88, LT 76285
Tel. (8 41) 393 010, 393 011
El. paštas karjera@su.lt
 
 
Darbo laikas: I-IV - 8.00 - 17.00
                       V  - 8.00 - 15.45
 
 

Karjeros centro vizija

Modernus, aukštos kvalifikacijos, kūrybingas, atviras naujovėms centras, gebantis kiekvienam studentui padėti rasti atsakymus į Jam rūpimus karjeros valdymo klausimus.

Karjeros centro misija

Bendradarbiaujant su kitais Šiaulių universiteto padaliniais, regiono, šalies, užsienio organizacijomis ugdyti studentus, gebančius savarankiškai priimti pagrįstus karjeros sprendimus, spręsti karjeros problemas, sėkmingai integruotis ir konkuruoti darbo rinkoje.

Strateginiai tikslai:

1. Plėtoti šiuolaikišką, efektyviai veikiančią, atitinkančią individualius poreikius studentų karjeros valdymo paslaugų sistemą.

2. Stiprinti partnerystę su regiono, šalies ir užsienio organizacijomis, siekiant užtikrinti universiteto studentų ir absolventų gebėjimų ugdymą sėkmingai veikti darbo rinkoje bei siekiant padėti rengti darbo rinkoje paklausius specialistus.

Karjero centro veikla:

Konsultuoja studentus, moksleivius asmeninės karjeros valdymo klausimais.
Organizuoja studentams susitikimus su įmonėmis, organizacijomis. 
Rengia karjeros muges, karjeros dienas, karjeros akademiją, diskusijas, seminarus ir konferencijas asmeninės karjeros valdymo klausimais. 
Plėtoja glaudžius ryšius su organizacijomis. 
Konsultuoja organizacijas apie kooperuotų studijų metodą.
Leidžia informacinius, edukacinius, reklaminius leidinius.
Rengia ir vykdo projektus.