Vedėja dr. Ramunė Klevaitytė


Administratorė Rita Šulskienė

 

INŽINERIJOS KATEDROS DARBUOTOJAI (2018 m. gruodžio 1 d. duomenimis):

Profesoriai:  dr. Gintautas Daunys, dr. Ingrida Šaulienė, dr. Vaclovas Tričys.

Docentai:  dr. Dalia Čikotienė, dr. Kazys Kazanavičius, dr. Ala Kovierienė, dr. Alfredas Lankauskas, dr. Sergėjus Rimovskis, dr. Violeta Šlekienė, dr. Laura Šukienė, dr. Gediminas Valiulis.

Lektoriai:  dr. Dainius Balbonas, Edvardas Bielskis, dr. Martynas Kazlauskas, dr. Ilona Kerienė, dr. Marius Reizgevičius, Jonas Roličius, dr. Artūras Sabaliauskas, Vitalijus Skačkovas.

Asistentai: Kęstutis Aukselis (dėstojas valandininkas), Ingrida Indrijauskienė, Audrius Šaulys (dėstojas valandininkas).

Laborantai: Edvardas Bielskis, Karolis Bogušas, Ingrida Indrijauskienė, dr. Ilona Kerienė, Algis Kisielius, Rita Šulskienė.

 

Dirba ne pagrindinėje darbovietėje: asist. Kazimieras Bagdzevičius (dėstojas valandininkas iki 11-22), lekt. dr. Donatas Dervinis, doc. dr. Loreta Kelpšienė, lekt. Robertas Klimas, lekt. dr. Žilvinas Norgėla, doc. dr. Nerijus Ramanauskas, lekt. Dalia Petrovienė, prof. dr. Vidmantas Pileckas, asist. Modestas Rauchas.

 

2018 m. rudens semestro dėstytojų konsultacijų laikas