Laikinai einantis rektoriaus pareigas
prof. dr. Darius Šiaučiūnas 


Tel. (8 41) 595 803  
El. paštas darius.siauciunas@su.lt

                                                    Rektorius
Rektorius

Darius Šiaučiūnas gimė 1971 m. kovo 8 d. Šiaulių rajone, Raudėnuose. Baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos ir matematikos fakulteto matematikos ir informatikos specialybę, kurią baigė 1995 m., įgydamas matematikos-informatikos ir skaičiavimo technikos mokytojo kvalifikaciją.  

Profesinė D. Šiaučiūno karjera prasidėjo 1995 m., kai pradėjo dirbti KTU Šiaulių politechnikos fakultete Bendrųjų disciplinų katedroje asistentu, o nuo 1996 m. – Šiaulių pedagoginio instituto Matematikos ir informatikos katedroje asistentu, vėliau iki 2002 m. dirbo  Matematikos katedros lektoriumi.

D. Šiaučiūnas 2004 m. gruodžio 7 d. Vilniaus universitete apgynė matematikos mokslų daktaro disertaciją „Periodinės dzeta funkcijos tyrimai“ ir jam buvo suteiktas mokslų daktaro laipsnis, o 2009 m. – fizinių mokslų docento pedagoginis vardas.

Nuo 2005 m. D. Šiaučiūnas Šiaulių universitete ėjo įvairias pedagogines, mokslininko ir administracines pareigas – buvo Matematikos ir informatikos fakulteto dekanu (2005-07-01–205-11-10), Matematikos katedros docentu (2015-11-10–2009-01-21), Matematikos katedros profesoriumi (2012-11-14–2015-02-01), Informatikos, matematikos ir e-studijų instituto direktoriumi, Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto dekanu (2016-02-01–2017-12-29), Informatikos katedros profesoriumi (2016-09-01–2018-01-01). Nuo 2018 m. kovo mėn. 15 d. iki 2018 m. spalio 31 d. D. Šiaučiūnas ėjo Šiaulių universiteto Mokslo instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas.

2017 m. lapkričio 17 d. dr. Dariui Šiaučiūnui suteiktas fizinių mokslų profesoriaus pedagoginis vardas.

Profesorius iki paskyrimo laikinuoju Šiaulių universiteto rektoriumi buvo Šiaulių universiteto tarybos narys.

2018 m. lapkričio 2 d. laikinojo Šiaulių universiteto rektoriaus pareigas pradėjęs eiti prof. dr. D. Šiaučiūnas žada tęsti pasitraukusio rektoriaus komandos pradėtus darbus: „Šiaulių universiteto bendruomenė pastaruosius metus daug dirbo siekdama išsigryninti ir nustatyti universiteto veiklos kryptį bei numatyti, kaip Šiaurės Lietuvoje pastaruosius septyniasdešimt metų vienu ar kitu pavidalu veikianti aukštojo mokslo institucija dirbs ateityje. Daug pastangų įdėta siekiant suprojektuoti Šiaulių universiteto vietą vykstančioje aukštojo mokslo reformoje bei svarstant, kaip tai paveiks aukštojo universitetinio mokslo perspektyvas mūsų regione. Tai jautrūs klausimai, kurių sprendimas paveiks ne tik mūsų universiteto bendruomenę, bet ir viso regiono raidą, todėl natūralu, kad iki šiandien padaryti darbai nebus užbraukiami – atvirkščiai, matau būtinybę juos tęsti“, – teigia laikinasis Šiaulių universiteto rektorius prof. Darius Šiaučiūnas.