Eglė Bružienė

2007 m. ŠU, Ekologijos ir aplinkotyros bakalauras

Šiaulių miesto savivaldybės Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduoja

"Ką studijuočiau, jei likimas leistų rinktis iš naujo? Neabejočiau – Ekologijos studijas Gamtos mokslų fakultete, Šiaulių universitete. Čia praleistus metus visada prisiminsiu kaip vieną iš gražiausių savo gyvenimo etapų. Galėčiau vardinti privalumus – kokybiškos žinios, šiuolaikiškos laboratorijos, puiki mokymosi bazė, gera biblioteka…Bet neabejoju, jog didžiausias šių studijų privalumas – šaunus Aplinkotyros katedros kolektyvas, pagarbus jo požiūris į studentą – kaip į kolegą, partnerį, bendramintį. Šis kolektyvas padės visa kuo įmanoma: žiniomis, patirtimi, įgūdžiais, praktiniais patarimais, geru žodžiu. Visada jausiu šiems žmonėms pagarbą, būsiu dėkinga už nuoširdumą, supratimą, atidumą, dėmesį ir pagalbą. Čia suteiktos žinios ir įgytas išsilavinimas padėjo man susirasti gerą darbą."

Veronika Pristalenko

2008 m. ŠU, Ekologijos ir aplinkotyros bakalauras

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento vyriausioji specialistė

"Renkantis universitetą, kuriame ketinate studijuoti, patarčiau apsvarstyti galimybę studijuoti ekologiją Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakultete. Aplinkotyros katedros dėstytojai kompetentingi ir draugiški, visada pasiruošę padėti ar patarti studentui, jei šis susiduria su sunkumais. Įgijus išsilavinimą šioje katedroje atveriamos plačios galimybės darbo paieškoje. Man, baigus ekologijos ir aplinkotyros studijų programą, pavyko rasti mėgstamą darbą Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente. Aplinkotyros katedros vykdomos mainų programos leido artimiau pažinti kaimyninės Latvijos kultūrą, buvo galimybė pasirinkti 6 mėnesių studijas Lenkijoje."

Virmantas Povilaitis

2004 m. ŠU, Ekologijos ir aplinkotyros bakalauras

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto, Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus mokslo darbuotojas

"Studijos Šiaulių universiteto Taikomosios ekologijos specialybėje davė platų gamtos ir tiksliųjų mokslų žinių pagrindą tolimesnėms studijoms bei darbinei karjerai. Studijų metu daugelis dalykų buvo dėstomi dėstytojų, kurie yra savo srities profesionalai ne tik teoretikai, bet ir praktikai. Visuomet naudingų patarimų studijų klausimais sulaukdavau iš Aplinkotyros katedroje dirbančių kvalifikuotų specialistų. Studijų metu gautos teorinės ir praktinės žinios praplėtė akiratį bei suvokimą apie aplinkoje vykstančius procesus ir šiandien leidžia įsijungti į mokslinių tyrimų veiklą."

Viktorija Kazlauskienė

2005 m. ŠU, Ekologijos ir aplinkotyros bakalauras

Šiaulių meteorologijos stoties viršininkė

"Studijuojant Taikomąją ekologiją, betarpiškai bendraudavome su įvairių sričių aplinkos stebėsenos ir saugos specialistais. Tai leido susipažinti su jų darbo specifika, kylančiomis problemomis, bei pakreipti savo studijų kryptį pasirenkant rašyti bakalauro darbo tema, toje srityje, kuri domino. Baigus studijas dalyvaujant darbo vietos konkursuose baigiamojo darbo temos atitikimas gali būti didelis pranašumas, kaip nutiko mano atveju."

Laima Griškienė

2014 m. ŠU, Ekologijos bakalauras

"Nuo pat studijų pradžios Šiaulių universitete jaučiau rūpestį ir dėmesį kiekvienam iš mūsų. Padėjote mums subręsti, tvirtai stovėti ant žemės, nebijoti išsakyti savo nuomonę, nebijoti klysti ir suklydus atsitiesti. Visada su studentais buvo elgiamasi draugiškai, su visais dėstytojais buvo galima žmogiškai ir draugiškai susitarti. Žinoma gaudavome barti ir ne vieną moralą teko atsiklausyti, bet juk visada gavus barti norisi pasitaisyti. Ačiū dėstytojams ir siunčiu linkėjimus, visada išlikite tokie draugiški ir korektiški. Tikiuosi gausus žinių bagažas įgytas studijų metu padės susirasti gerą darbą. Sėkmės!"

Laura Kuginytė

2014 m. ŠU, Biologijos bakalauras

Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, projekto LLV-389 koordinatorė

"Šiaulių universiteto Technologijos ir gamtos mokslų fakultete Aplinkotyros katedroje įgijau biologijos bakalauro laipsnį. Ši mokslo įstaiga man buvo puiki vieta tobulėti mokslinėje veikloje ir asmeniniame gyvenime. Per keturis studijų metus susipažinau su profesionaliais dėstytojais, kurių betarpiškas bendravimas su studentais išmokė meilės gamtai bei to, kad geri rezultatai pasiekiami tik per sunkų darbą. Visuomet galėdavome kreiptis į dėstytojus, visos iniciatyvos buvo noriai priimamos ir skatinamos. Taip pat universitetas man suteikė galimybę net du kartus išvykti į tarptautinius mainus (studijoms ir praktikai). Jų metu galėjau dar labiau tobulinti savo profesines žinias ir kultūrinę patirtį."

Raimundas Matulaitis

2007 m. ŠU, Ekologijos ir aplinkotyros bakalauras

LSMU Gyvulininkystės instituto doktorantas

"Džiaugiuosi, kad nusprendžiau studijuoti Šiaulių universitete. Taikomosios ekologijos paskaitos buvo turiningos, įdomios, informatyvios. Dėstytojai, buvo atsidavę savo darbui, tolerantiški, visada pasiruošę padėti suprasti nagrinėjamas temas. Svarbu tai, kad tarp dėstytojų ir studentų nebuvo labai ryškaus barjero, nes dėstytojai su studentais bendravo kaip su sau lygiais kolegomis. Tai palengvino informacijos perteikimą ir skatino troškimą mokytis, tobulėti. ŠU gautos žinios sudarė pagrindą tęsti studijas magistrantūroje, vėliau – doktorantūroje. Dirbu aplinkos inžinieriumi ir bakalauro studijų metu sukauptą informaciją panaudoju darbinėje veikloje."

Sandra Volungevičiūtė Būdvytė

2005 m. ŠU, Ekologijos ir aplinkotyros bakalauras

"Šiaulių universitete Taikomosios ekologijos bakalauro studijas baigiau prieš 7 metus ir dabar jau galiu pasakyti visa tiesa. Sužinojusi, kad galiu studijuoti Šiauliuose visiškai neapsidžiaugiau, nes labiau norėjau studijuoti Vilniuje, tačiau jau pirmais studijų metais mano nuomone pasikeitė. Paskaitos buvo informatyvios, praktiniai užsiėmimai įdomus. Džiaugiuosi, kad studijavau SU. Baigusi studijas dirbu ekologijos ir aplinkosaugos srityje. Manau, kad kuo toliau, tuo labiau aktualios turėtų būti šios studijos. Moksleiviams, kurie neabejingi ekologijai ir aplinkosaugai, rekomenduočiau studijuoti Šiaulių universitete."

Marius Pūkis

2005 m. ŠU, Ekologijos ir aplinkotyros bakalauras

"Studijos Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedroje buvo mano žinių siekimo pradžia. Čia supratau, koks didelis skirtumas yra tarp vidurinės mokyklos ir universiteto. Ir tas skirtumas man patiko. Patiko betarpiškas bendravimas su dėstytojais, jų dėmesys studentams, įspūdį darė mokslininkų kvalifikacija. Vėliau, kitame, didesniame Lietuvos universitete tokio betarpiško bendravimo nepatyriau. Nors buvau vidutinis mokinys mokykloje, Šiaulių universitete ėmė sektis žymiai geriau. Rezultatų siekiau, nes tai patiko, o ne todėl, kad „reikia“. Nors pagal specialybę dirbti neteko, tačiau puikiai sekasi komercijos srityje, kurioje taip pat praverčia studijuojant Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedroje įgyti įgūdžiai ir patirtis."

Šarūnas Malcius

2011 m. ŠU, Rekreacinės miškinkystės bakalauras

Rokiškio krašto muziejus, apželdintojas

"Baigiau Dekoratyviosios želdininkystės studijas ir džiaugiuosi, kad galiu studijų metu įgytas žinias bei gebėjimus panaudoti savo kasdieniniame darbe. Tai, kad studentai sėkmingai įsidarbina pagal specialybę yra geriausias įrodymas, jog Aplinkotyros katedros kolektyvas itin didelį dėmesį skiria studijų kokybei."

Artūras Novikovas

2005 m. ŠU, Informacinių technologijų bakalauras

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė

Informacinių technologijų diegimo skyriaus vedėjas

"Baigęs Šiaulių universiteto Informacinių technologijų bakalauro studijas supratau, kad informacinių technologijų srityje to nepakanka ir reikia gilinti žinias. Tuo metu Šiaulių universitete informacinių technologijų krypties magistrantūros studijų nebuvo, todėl teko vykti studijuoti į Vilnių ir kurį laiką gyventi bei dirbti Vilniuje. Atvykus į Vilnių darbą susirasti problemų nebuvo, nes universitete gavau visą reikiamą IT žinių bagažą, todėl iškart pradėjau dirbti IT srityje. Baigęs magistrantūrą nusprendžiau vėl grįžti į gimtąjį miestą. Šiauliuose pradėjau dirbti viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje (toliau – Ligoninė) (tuo metu vadinosi Šiaulių apskrities ligoninė). Nuo 2010 metų Ligoninėje esu atsakingas už Informacinių technologijų skyriaus darbą, IT diegimą, vystymą, palaikymą bei nepertraukiamą (24x7)  sistemų darbo užtikrinimą. Paskutiniuosius 5 metus informacinės technologijos medicinoje labai sparčiai vystosi, plečiasi ir apima vis daugiau sričių. Ligoninė ir visa IT komanda vysto sistemas ir stengiasi pritaikyti kuo daugiau inovatyvių dalykų, kurie medicinos darbuotojams padėtų gydymo procese priimant tinkamus sprendimus."

Remigijus Kiminas

2007 m. ŠU, Informacinių technologijų bakalauras

Coral Solutions (Vyr. Programuotojas), LiveHelperChat - Įkūrėjas, SU - (Asistentas)

"Baigęs bakalauro studijas Šiaulių universitete tikrai gavau gerą žinių lygį, nes toliau sėkmingai tęsiau magistratūros studijas kitoje aukštojoje mokykloje ir jas baigiau su pagyrimu. Programuotoju pradėjau dirbti dar nuo trečio kurso vidurio. Programuotojo darbas įdomus tuo, kad niekada nebūna lygiai tokios pačios užduoties, su kiekviena užduotimu tu gali tobulėti. Sužinoti vis ką nors naujo. Panaudojus gautas žinias buvo sukurtas atviro kodo produktas, kuris yra vienas iš populiariausių pasaulyje tokio tipo produktų. Šalia programavimo darbų dalimi etato dirbu ŠU dėstytoju. Dėstydamas paskaitas studentams stengiuosi perteikti, bent dalelę žinių iš realaus programuotojų darbo. Svarbu ne mokėti visas technologijas, bet žinoti ką ir kada pritaikyti. Dirbant šį darbą tikrai reikia daug valios, kantrybės, atidumo detalėms. Tai sunkus ir tuo pačiū pilnai savo fantaziją leidžiantis realizuoti darbas."

Žilvinas Gasiūnas

2010 m. ŠU, Informacinių technologijų bakalauras

2013 m. ŠU, Informatikos inžinerijos magistras 

UAB NFQ Technologies

Programuotojas

"Džiaugiuosi sėkmingai pabaigęs informatikos inžinerijos studijas Šiaulių Universitete. Gautos akademinės žinios, užsispyrimas ir idėtas darbas padėjo stiprius pamatus profesinei karjerai".

Dr. Simona Ramanauskaitė

2006 m. ŠU, Informatikos inžinerijos bakalauras

2008 m. ŠU, Informatikos magistras

Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Šiaulių universitetas

Docentė ir mokslo darbuotoja  

„Jau nuo septintos klasės aiškiai žinojau, kad mane domina ir savo ateitį siesiu su tiksliaisiais mokslais. Tačiau iki mokyklos baigimo būsimos specialybės (labiau ateityje norimo dirbti darbo) pasirinkimas vis kito, kol galiausiai baigus mokyklą priėjau išvados – jokių būdu nebūsiu mokytoja, o dirbsiu kažką kompiuterijos srityje. Logiškiausias sprendimas buvo Informacinių technologijų studijų programa ir jos suteikiamas Informatikos inžinerijos bakalauro diplomas.

Pasirinkusi šią studijų programą, galėjau toliau tęsti savo dvejones dėl norimos ateities, nes ši studijų programa leido susipažinti su itin skirtingomis kompiuterijos sritimis. Taip bėgant studijų metams ir studijuojant vis naujus studijų dalykus vėl savo nuomonę keičiau nuo noro dirbti kompiuterių priežiūros inžiniere, programuotoja, testuotoja, informacinių sistemų projektuotoja ir pan.. Baigiantis bakalauro studijoms teko gautinai apsispręsti, tad nutariau – dėstytojo darbas yra ne tas pats, kas mokytojo, tad dėl vaikystėje sau duoto pažado niekada nedirbti mokytoja, aš neatsisakysiu galimybės dirbti mane dominančio dėstytojo darbo.

Kadangi dėstytojo darbas kompiuterijos srityje reikalauja nuolatinių žinių atnaujinimo, labai natūralu buvo tęsti savo studijas, įgyjant magistro diplomą, o vėliau ir daktaro laipsnį. Didėjant turimų žinių, darbo su studentais patirties ir diplomų skaičiui po bakalauro baigimo pradėjus dirbti asistente Šiaulių universitete, o dabar dirbu docente ir mokslo darbuotoja Šiaulių ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose.

Šis darbas man leidžia ir toliau gilintis vis į naujas mane dominančias kompiuterijos mokslų temas, keisti šiuolaikinį pasaulį, vykdant mokslinius tyrimus, prisidėti prie ateities lyderių ir ekspertų tobulėjimo jiems dėstant ir perteikiant savo žinias.“

Audronė Vaitkevičiūtė

2003 m. ŠU, Matematikos bakalauras

AB "Lietuvos draudimas"

Nuo 2006 m. turto draudimo portfelio valdytoja ir rizikos vertintoja 

„2006 m. aš įsidarbinau "Lietuvos draudime" rizikos vertintojo pareigose. Šiame skyriuje dirba žmonės, baigę matematiką, draudimo matematiką, matematinę statistiką, informatiką. Niekada nemaniau, kad draudimas labai plati, įdomi sritis, reikalaujanti labai daug matematinių žinių. Po kelių metų perėjau į Turto portfelio valdytojos ir rizikos vertintojos pareigas. Esu atsakinga už vieną iš draudimo produktų. Kur naudoju matematines žinias? Nustatant draudimo poliso kainas, skaičiuojant įmokas, nuostolius, pelnus, prognozuojant kiekvienų metų rezultatus (t.y. pelnus, apyvartas, nuostolius, klientų lojalumą bendrovei). Remiuosi ne tik Lietuvos praktika, kurioje dažniausiai naudojama tikimybių teorija, matematinė statistika ar laiko eilutės, bet ir kitų šalių praktika, kai draudime naudojami integralai, išvestinės ir pan.“

Dr. Ingrida Vaičiulytė

2007 m. ŠU, Matematikos ir informatikos bakalauras2009 m. ŠU, Matematikos magistras ir mokytojo kvalifikacija

2014 m. lapkričio 26 d. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute apginta disertacija „Markovo grandinės Monte-Karlo metodo tyrimas ir taikymas“, suteiktas fizinių mokslų srities informatikos krypties daktaro laipsnis.

Šiaulių valstybinė kolegija, lektorė

"Šiuo metu dirbu matematikos dėstytoja Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Matematikos mokslą kaip savo gyvenimo tikslą pasirinkau dar labai anksti, t. y. nuo 5 klasės, ir visada džiaugiausi šiuo savo sprendimu. Tai rimtas ir tikslus mokslas, lavinantis loginį ir strateginį mąstymą, kas puikiausiai praverčia įvairiose gyvenimiškose situacijose.

Esu tikra, kad kiekvienas tikras matematikas visada ras savo gyvenimo kelią."

Dr. Jovita Atstopienė (Rašytė)

2008 m. ŠU, matematikos ir informatikos bakalauras
2010 m. ŠU, matematikos magistras
2015 m. VU, apginta daktaro disertacija “Diskrečiosios universalumo teoremos Rymano ir Hurvico dzeta funkcijoms”
 
Rasyte
Rasyte

Šiaulių suaugusiųjų mokykla, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja.

Dar besimokydama mokykloje svajojau studijuoti tiksliuosius mokslus (t. y., matematiką). Ir mano svajonės virto realybę, kai įstojau į ŠU, matematikos ir informatikos studijų programą. Sėkmingai ją baigusi tęsiau mokslus ŠU magistrantūros studijose (studijavau matematiką). Sėkmingai baigusi bakalauro ir magistro studijas įgyjau pakankamą žinių lygį, kuris padėjo įstoti į VU ir ten baigti doktorantūros studijas.

Labai džiaugiuosi studijomis ŠU, nes tik čia susipažinau su nuostabiais dėstytojais, kurie ne tik puikiai išmano savo dėstomą dalyką, bet visada nuoširdžiai padeda stutentams. AČIŪ JUMS VISIEMS už suteiktas žinias ir palaikymą!

 
Dovilija Norkutė-Jančiauskienė
2014 m. ŠU, Matematikos magistras
2013 m. ŠU, Matematikos ir informatikos bakalauras (matematikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija)
2011 m. KU, Visuomenės sveikatos mokslų bakalauras (visuomenės sveikatos specialisto kvalifikacija)

Klaipėdos licėjus, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja

Klaipėdos Sendvario progimnazija, matematikos mokytoja
"Pradėjau studijas sveikatos srityje. Netikėtai gavau darbą mokykloje matematikos mokytoja. Patiko. Tada įstojau į Šiaulių universitetą mokytis matematikos ir informacinių technologijų. Baigusi bakalauro studijas, tęsiau magistrantūroje. Stengiausi aktyviai dalyvauti universiteto gyvenime, buvau ŠUSA marketingo koordinatorė. Gavau labai vertingų kompetencijų, neįkainojamos patirties.
Būsimus studentus paskatinčiau ne tik mokytis matematikos (geras matematikas visada ras darbą dar ir studijų metu), bet ir aktyviai dalyvauti universiteto gyvenime. Jei būsite tik knygų graužikai - darbo negausite. Turite ne tik sėkmingai baigti universiteto studijas, bet ir mokėti save "parduoti", o pardavę pateisinti lūkesčius. Darbdaviams reikalingi visapusiški žmonės, kurie moka/geba ne tik savo diplome aprašytos darbo specifikos, tačiau ir begalės kitų kompetencijų. Dažnas pasakys, o iš kur to gauti? O gauti labai paprasta - studijų metus gyventi universitetu, dalyvauti visose galimose veiklose, rodyti iniciatyvas."
 

Aurimas Šimkus

2008 m. ŠU, Jaunųjų kompiuterininkų mokykla

2013 m. ŠU, informatikos bakalauras

2015 m. VU, programų sistemų magistrantūra

Cognizant Technology Solutions Lithuania, programuotojas

Coderland.lt, įkūrėjas

Vilniaus universitetas, asistentas

"Man Šiaulių universitetas yra vieta, kurioje žmogus gali ne tik studijuoti, bet ir turi daug galimybių atsiskleisti. Dar prieš bakalauro studijas čia baigiau Jaunųjų kompiuterininkų mokyklą. Tada pamačiau, kad čia dirba labai draugiški dėstytojai, kurie ne tik sugeba suteikti žinių, bet ir skatina saviraišką. Baigęs mokyklą neturėjau abejonių, kur noriu studijuoti. Džiugu, kad studijų metu Universitetas suteikia galimybių išvykti studijuoti tiek į Europą, tiek į kitus žemynus ir atlikti ten praktiką. Tuo pasinaudojau ir aš. Esu labai dėkingas dėstytojams, kad jie su studentais mielai dirba ne tik paskaitų metu, bet ir po jų. Studentai yra skatinami dalyvauti konferencijose ir įvairiuose kituose renginiuose.

Galiu drąsiai pasakyti, kad Šiaulių universitete įgytos tiek teorinės, tiek praktinės žinios nuolat praverčia dirbant. Taip pat turiu pabrėžti, kad tos žinios bus naudingesnės, jei dirbsite papildomai ir naudositės Universiteto suteikiamomis galimybėmis."

Vaidotas Juodis

2013 m. ŠU, Fizikos ir informatikos bakalauras

2015 m. ŠU, Informatikos magistras

"Kodėl pasirinkau studijuoti informatikos magistrą? Atsakymas į šį klausimą yra paprastas. Šiame amžiuje informatikos mokslas – tai neribotos galimybės. Visa šiuolaikinė visuomenė tiesiog „gyvena informacinėmis technologijomis“, jeigu taip galima pasakyti. Visi naudojasi kompiuteriais, planšetiniais kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais ir t.t. Šioje plotmėje visi ras sau nišą darbui, o jeigu netenkins darbdavių pasiūlymai ir sąlygos – kurkite verslą patys. Kas gali būti geriau negu sukūrus internetinį portalą iš jo užsidirbti krūvą pinigų? Informatika – tai jūsų durys į pasaulį ir į ateitį. Šiaulių Universitetas man padėjo rasti savo vietą informacinių technologijų pasaulyje, čia aš padedamas nuostabių dėstytojų gavau žinių ir gebėjimų tai padaryti ir įgyvendinti seną svajonę – IT verslo kūrimą. Kai baigiau Šiaulių Universiteto informacinių technologijų magistro studijas, įsitraukiau į individualią kompiuterių remonto veiklą. Kadangi ŠU suteikė man daug reikalingų žinių IT srityje, greitai radau panašaus likimo bendraminčių ir kartu pradėjome, kurti tarptautinį interneto prekybos, renginių nuotraukomis, portalą. Jis mūsų verslo pagrindas, nuo jo prasidėjo visa didžioji verslo krypties idėja. Jeigu nebūčiau studijavęs Šiaulių Universitete, šiandien tikrai negalėčiau kurti tokio verslo ir įgyvendinti savo svajonės."