Mokslo tyrimų paslaugos

Šiaulių universitetas teikia mokslo tyrimų paslaugas.
MOKSLO TYRIMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS
Kontaktai:
El.p. socialine.partneryste@su.lt 
Tel. (8 41) 393 067

Klasteriai

Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų asociacija

Šiaulių regiono lengvosios pramonės klasteris

Šiaurės Vakarų Lietuvos vaikų reabilitacijos klasteris

Vykdomi tyrimai

„Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės socialinės – ekonominės naudos Šiaulių miestui vertinimas“

„Savivaldybių fiskalinio konkurencingumo vertinimas ekonominio augimo kontekste“

„Darbo pajamų dalies kitimo poveikis bendrajai paklausai“

Mokslo projektas "Altorių šešėly" kritinė recepcija ir teorinė percepcija"

Kiaulių penėjimo intensyvumo ir mėsingumo priklausomybės nuo kraujo biocheminių rodiklių tyrimas