Vyskupas Bartulis 1
Vyskupas Bartulis 1

 

EUGENIJUS BARTULIS
Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas, Šiaulių miesto garbės pilietis. Inauguruotas 2015 m. rugsėjo 9 d.

J. E. vyskupas pelnė Šiaulių universiteto akademinės bendruomenės pagarbą ir dėkingumą už rūpinimąsi jaunimu ir Universiteto veikla. Jo iniciatyva Universitete įteisinta kapeliono tarnystė, buvo realizuota studijų programa „Meninis ugdymas ir tikyba“. J. E. Šiaulių vyskupo dėka 2008 m. studentai dalyvavo piligriminėje kelionėje į Lenkiją, 2009 m. – į Lurdą, 2011 m. – į Romą. Eugenijus Bartulis yra buvęs Universiteto tarybos nariu, rengia Universitete savo fotografijų parodas, bendrauja su dėstytojais ir studentais įvairiuose renginiuose, garsina pasaulyje Šiaulių universiteto, Šiaulių ir Lietuvos vardą. 

Albertas Laurincikas1
Albertas Laurincikas1

 

ANTANAS LAURINČIKAS
Vilniaus universiteto profesorius. Inauguruotas 2007 m. vasario 15 d.

Profesorius yra Lietuvos mokslų akademijos narys, dviejų Lietuvos mokslo premijų laureatas, Lietuvos matematikos rinkinio redakcinės kolegijos narys, Šiaulių universiteto mokslo žurnalo „Šiauliai Mathematical Seminar" vyriausiasis redaktorius.  Mokslininkas yra Lietuvos ir Amerikos matematikų draugijos narys.

Bronius Bitinas1
Bronius Bitinas1

 

BRONISLOVAS BITINAS (1926-2018)
Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius. Inauguruotas 2007 m. vasario 15 d.

Lietuvos pedagogas, habilituotas socialinių mokslų daktaras. Mokslinės veiklos sritys – ugdymo filosofija, tyrimų metodologija, auklėjimo teorija, socialinė pedagogika, matematikos taikymas pedagogikoje, kompiuterinės duomenų analizės sistemos kūrimas. Parašė 240 mokslinių ir metodinių darbų.

Jonas Rackauskas1
Jonas Rackauskas1

 

JONAS RAČKAUSKAS (1942-2018)
Lituanistikos centro Čikagoje (JAV) vadovas, profesorius. Inauguruotas 2004 m. gegužės 26 d.

J.Račkauskas – pedagogikos ir psichologijos bei mokyklų administravimo specialistas. Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu, gavo 10 JAV kariuomenės apdovanojimų, aukščiausias – Meritoriuos Service medalis.

Kestutis Krisciunas1
Kestutis Krisciunas1

 

KĘSTUTIS KRIŠČIŪNAS
Kauno technologijos universiteto Europos instituto darbuotojas, profesorius. Inauguruotas 2004 m. gegužės 26 d.

1970 m. K.Kriščiūnas apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją. Daug prisidėjo, kad Šiaulių fakultete būtų modernios mokomosios ir mokslinės laboratorijos, kad fakulteto auklėtiniai taptų gerais ir išradingais inžinieriais. Vadovaujant prof. K.Kriščiūnui, atliktų tyrimų pagrindu parengtos mokslų kandidato disertacijos, jas apgynė fakulteto dėstytojai L.Buivis, V. Laurutis, V. Lauruška, M. Bernotas.

Aleksas Girdenis1
Aleksas Girdenis1

 

ALEKSAS GIRDENIS (1937–2011)
Vilniaus universiteto profesorius. Inauguruotas 2001 m. gruodžio 14 d.

Prof. habil.dr. A. Girdenis buvo puikus mūsų fonologas, lingvistinės statistikos specialistas, modernus dialektologas ir lietuvių bei kitų baltų kalbos istorijos tyrėjas. Išgarsėjo kaip puikus, studentų ir doktorantų mėgstamas pedagogas. Mokslininkas mielai ir dosniai dalijosi su vyresniais ir jausnesniais kolegomis savo atradimais, hipotezėmis, gyvenimo patirtimi. Visus, kas susidūrė su A.Girdeniu, traukė jo filologinis išprusimas, kalbų mokėjimas, natūralus bendravimas.

Vera Petrova1
Vera Petrova1

 

VERA PETROVA (1921–2011)
Maskvos universitetų profesorė,  akademikė. Inauguruota 2000 m. lapkričio 11 d.

Vera Petrova buvo plataus diapazono mokslininkė. Jos mokslinių interesų sritys apėmė sutrikusio intelekto vaikų psichologiją, kalbos, atminties, mąstymo vystymą, sutrikusio intelekto vaikų asmenybės formavimą. Daug laiko skyrė jaunųjų mokslininkų rengimui. Ji vadovavo 52 aspirantams, kurie sėmingai apgynė disertacijas. Džiugu, kad tarp jų buvo ir 5 Lietuvos mokslininkai. Tai Algirdas Grigonis (Vytauto Didžiojo universitetas) ir mūsų Šiaulių universiteto dėstytojai: doc. dr. Dalia Augienė, Romanas Kaffemanas, Virginija Ozolaitė, Ona Štitilienė. Ne kartą V. Petrova lankėsi Šiauliuose, skaitė paskaitas studentams ir dėstytojams, dalyvavo mokslinėse konferencijose.

Saulius Sondeckis1
Saulius Sondeckis1
 

SAULIUS SONDECKIS (1928–2016)
Profesorius, ilgametis Lietuvos kamerinio orkestro dirigentas, Šiaulių miesto garbės pilietis, pirmasis Šiaulių universiteto garbės daktaras. Inauguruotas 1999 m. rugsėjo 1 d.

Apdovanotas aukščiausiais Lietuvos atlikėjui skirtais titulais (diriguota daugiau kaip 3000 koncertų). Tai žmogus, su kurio vardu susijusi ištisa Lietuvos muzikinio gyvenimo epocha, dirigentas, kurį pripažino Europa ir pasaulis. Maestro Saulius Sondeckis visada rado laiko savo gimtajam miestui Šiauliams: kasmet surengdavo po kelis koncertus su Lietuvos kameriniu orkestru, bendravo su miesto muzikos mokyklų, konservatorijų, universiteto pedagogais. 1998 m. Šiaulių universiteto Pedagogikos fakultete prof. E. Balčyčio rūpesčiu atidaryta Jackaus ir Sauliaus Sondeckių auditorija, paskirta pirmoji J. ir S. Sondeckių stipendija.