Šiaulių universitetas siūlo galimybę pasirinkti šiuolaikinį studijų būdą – nuotolines ar mišriąsias nuotolines studijas. Jūs galite studijuoti dalykus, kurie sudaro Jūsų studijų programą, arba atskirus studijų dalykus, kurių dėka Jūs savo iniciatyva kelsite kvalifikaciją, plėsite akiratį, tobulėsite. Plačiau čia.

 

  • Nuotolinės studijos suteikia galimybę Jums studijuoti patogiu laiku ir tempu bei įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 
  • Studijuojant nuotoliniu būdu, studijų medžiaga bus pateikta virtualioje mokymosi aplinkoje, kur galėsite mokytis, konsultuotis, dalyvauti vaizdo konferencijose, pateikti atsiskaitymus, laikyti egzaminus iš bet kur.


Bakalauro studijų programa

SOCIALINĖ PEDAGOGIKA ( specializacija - pedagoginis psichologinis konsultavimas)

INFORMATIKA

VERSLO ADMINISTRAVIMAS

EKOLOGIJA IR APLINKOTYRA

EKONOMIKA


Magistrantūros studijų programa

VADYBA

INFORMATIKA

GAMTINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS

nuotolines

nuotolines

ŽIŪRĖKITE VAIZDO ĮRAŠĄ

 

E. STUDIJŲ CENTRAS
Vasario 16-osios g. 26

Vedėja doc. dr. Asta Slotkienė
Tel. (8 41) 393 076
El. p. asta.slotkiene@su.lt