Suaugusiųjų mokymosi poreikiai, galimybių realizavimas, plėtros tendencijos

Realizuojant empirinius tyrimus gilinamasi į suaugusiųjų mokymosi poreikius, vidinius ir išorinius veiksnius sąlygojančius šių procesų vyksmą, požiūrį į palankios mokymuisi visą gyvenimą aplinkos kūrimą, perkvalifikavimo tęstinių studijų institucijose būklę bei tobulinimo prielaidas.

Mokslininkai

Grupės vadovė – doc. dr. Rima Bakutytė
doc. dr. Lidija Ušeckienė, doc. dr. Edita Musneckienė

Publikacijos/projektai

Pagrindinės publikacijos

Ušeckienė, Lidija, Bakutytė, Rima. Pedagogo kvalifikaciją teikiančių perkvalifikavimo studijų absolventų požiūris į dėstytojų veiklą / Pedagogika = Pedagogy: mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla 2013, t. 112, p. 121-127.

Bakutytė, Rima, Ušeckienė, Lidija. Graduates’ Approach to Acquisition of Necessary Competencies Required in Pedagogical Work during University Requalification Studies / Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology No 7: Reorientation of teacher education towards sustainability through theory and pr p. 215-231.

Ušeckienė, Lidija, Bakutytė, Rima. Interrelation between Adults’ Perception of Self as Field’ Professional and their Participation in In-service Training.

Sustainable Development. Culture. Education : 9th International JTEFS/BBCC Conference, May 18-21, Siauliai University, Lithuania : Conference proceedings [Elektroninis išteklius, CD-ROM]. Šiauliai p. 48-60.

Bakutytė, Rima, Ušeckienė, Lidija. In-service Training of Pre-school Pedagogues as a Way Towards Sustainable Development / Discourse and communication for sustainable education 2010, vol.1, iss.1 p. 58-65.

Grįžti