Neformalaus mokymosi vertinimo ir pripažinimo įgyvendinimo modeliai

Realizuojant tarptautinius bei nacionalinius projektus, atliekant empirinius ir teorinius tyrimus analizuojama neformalaus mokymosi vertinimo ir pripažinimo įgyvendinimo poreikis, būklė bei, remiantis sukaupta teorine ir empirine medžiaga, vykdoma šio proceso modelių paieška.

Mokslininkai

Grupės vadovė – doc. dr. Rima Bakutytė
prof. dr. Skaidrė Žičkienė, doc. dr. Edita Musneckienė

Publikacijos/projektai

Pagrindinės publikacijos

Žičkienė, Skaidrė, Bakutytė, Rima, Musneckienė, Edita. Neformaliuoju ir savišvietos būdais įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūros realizavimo patirtys / Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai; Vilnius: UAB Araneum 2015, Nr. 1(36) p. 104-116.

Ušeckienė, Lidija, Bakutytė, Rima. The Demand for Prior Learning Validation and Its Preparation in Lithuania / Identifier, évaluer et valider: pratiques et perspectives de la validation des acquis de l’expérience : recueil d’articles = Identify, Assess and Validate: Practices and Outlooks of Accreditatio p. 22-26.

Musneckienė, Edita. The Experience of Validation of Non-formal and Informal Learning at Šiauliai University: Application and Consultation of Kandidates. Identifier, évaluer et valider: pratiques et perspectives de la validation des acquis de l’expérience : recueil d’articles = Identify, Assess and Validate: Practices and Outlooks of Accreditatio p. 56-59.

Žičkienė, Skaidrė. The Establishment of the System of Recognition and Validation of Non-formal and Informal Learning at Lithuanian Higher Schools: Situation and Tendencies. Identifier, évaluer et valider: pratiques et perspectives de la validation des acquis de l’expérience : recueil d’articles = Identify, Assess and Validate: Practices and Outlooks of Accreditatio p. 13-21.

Projektai

Socrates/ GRUNDTWIG projektas „Nustatyti, įvertinti ir įteisinti: neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų įteisinimo metodologijos perkėlimas (IDEAL)”. 2010-2013 m. Dalyviai (valstybės) : Lietuva, Prancūzija, Portugalija, Belgija, Italija.

Struktūrinių fondų remiamas projektas „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas“ Nr. VPI-2.1-ŠMM-04-K-03-004. 2012-2013.

Struktūrinių fondų remiamas projektas “Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose“. BPD 2004- ESF-2.4.0-03-05/0086. 2006-2008.

Grįžti