2014-04-03 Tęstinių studijų institute vyko apskritojo stalo diskusija, kurioje buvo svarstomos vaikų socializacijos centrų pertvarkos galimybės Lietuvoje. Joje dalyvaujant visų 6 Lietuvos vaikų socializacijos centrų vadovams, ŠMM atstovams (švietimo organizavimo skyriaus vedėjai R. Klepačienei, vyr. specialistams A. Drungilui ir P. Navickui), specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro socialiniam pedagogui R. Šiautkuliui, vykdyto TSI projekto Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų ugdymas ir ugdytinių elgesio korekcija (SOCPEDKOM)“mokslinė grupė, kuriai vadovavo prof. dr. A. Juodraitis, pristatė tyrimo, atlikto 2012-2013 metais rezultatus. Diskutuota apie galimybes bendradarbiaujant su skirtingų ministerijų, savivaldybių atstovais, teisininkais ir kt. specialistais kurti optimalią vaiko nukreipimo į socializacijos centrus, jo gyvenimo, veiklos kokybės šiose institucijose užtikrinimo bei stebėsenos ir pagalbos grįžus į gyvenamąją vietą sistemą. Diskusijos metu, remiantis šio bei atlikto 2001 m. tyrimo rezultatais, užsienio patirtimi, buvo svarstomos skirtingos idėjos, numatyta galimybė toliau aktyviai Tęstinių studijų institutui dalyvauti optimizuojant vaikų socializacijos centrų veiklą Lietuvoje.