Renginio tipas Laikas Auditorija Renginio pavadinimas
Kursai    
2018 m. vasario 2 - 28 d. 08:00 412 Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas
Studijos    
2018 m. vasario 19 - 28 d. 08:00 115 Priėmimas į perkvalifikavimo, tęstines, profesines, neformaliąsias studijas
2018 m. vasario 19 - 24 d.  09:45 411 Tęstinės studijos. Socialinė pedagogika (SPK-16-1)
2018 m. vasario 19 - 24 d. 09:45 Višinskio 25-101 Neformaliosios studijos. Specialioji pedagogika (Tiflopedagogika)(TIFL-17-1)
Seminarai ir kiti renginiai    
2018 m. vasario 2 - 28 d. 09:00 115 Konsultavimas. Neformalaus mokymosi vertinimas ir pripažinimas
2018 m. vasario 5 d. 15:00 115 TNSI posėdis
2018 m. vasario 2 , 9 d. 12:30 Vilniaus 141 Elektronikos pagrindai
2018 m. vasario 9 d. 09:45 Višinskio 25-508 Sensorinių priemonių naudojimas vaikų, turinčių Autizmo spektro sutrikimą, komunikacijos ugdyme
2018 m. vasario 19 d. 15:00 115 TNSI posėdis
2018 m. vasario 22  d. 11:00 Danų 15A, Kaunas Socioedukacinis darbas su intelekto bei/ar elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais asmenimis
2018 m. vasario 22  d. 10:00 Vytauto g.  84 , Šiauliai Socialinio pedagogo užrašinė
2018 m. vasario 23  d. 09:00 Vytauto g.  84 , Šiauliai Interaktyvios lentos ir kitų  IKT įrankių panaudojimo galimybės įvairių dalykų pamokose