• Renginio data: gruodžio 17 d.
  • Renginio pradžia: 13:00 val.
  • Renginio vieta: Šiaulių universiteto Centriniai rūmai (Vilniaus g. 88, Konferencijų salė)

DARBOTVARKĖ

1. Praėjusio Tarybos posėdžio (2015-10-14) protokolo tvirtinimas. (Rimvydas Vaštakas)
2. 2015 m. sąmatos tikslinimas. (Gintarė Miniotienė)
3. 2016 m. sąmatos projekto pristatymas. (Dovilė Ruplienė, Gintarė Miniotienė)
4. Šiaulių universiteto struktūros sanglaudos plano tvirtinimas:
4.1. fakultetų katedrų tvirtinimas;
4.2. Mokslo instituto centrų pavadinimų tikslinimas;
4.3. universitetinio hipoterapijos ir sveikatinimo centro steigimas. (Donatas Jurgaitis)
5. Šiaulių universiteto 2012–2015 m. paskesnės veiklos plano įgyvendinimas. (Renata Bilbokaitė, Donatas Jurgaitis)
6. Dėl Šiaulių universiteto nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos tvirtinimo (Saulius Valasevičius).
7. Kiti klausimai.

2015-12-17 10.00–12.00 val.:
1. Universiteto mokslo ir meno premijos įteikimas.
2. Sutarčių su verslo struktūromis pasirašymas.

Grįžti