Kvalifikacijos tobulinimo seminaras

Pedagogo vertybinės orientacijos ir dorovinė - etinė branda: Geros mokyklos  koncepcijos kontekstas

Seminaras vyks susiformavus grupei.

Seminaro eigoje mokytojai įgys naują žinojimą apie pedagoginės kultūros fenomeną, jo sampratą, grindžiamą atvirumu naujovėms, pokyčiams, nuolatiniam mokymuisi, asmenine profesinės veiklos vizija, visuminiu (holistiniu) požiūriu į ugdymą, prioritetą teikiant dvasinėms vertybėms. Įtvirtins suvokimą, kad pedagoginėje veikloje sėkmė priklauso ne tiek nuo mokytojo dalykinės kvalifikacijos (gebėjimų, mokėjimų, žinių, įgūdžių, protinių galių ir t. t.), kiek nuo pačios jo asmenybės (charakterio, doros ir valios). Susiformuos nuostatą, kad pedagogo asmenybė – svarbiausias naujosios ugdymo kultūros veiksnys.

Teorinės nuostatos įtvirtinamos praktinėmis užduotimis.

Seminaro trukmė 6 akad. val. Dalyvio mokestis 17 €

Vieta: Šiaulių universiteto biblioteka, Vytauto g. 84, Šiauliai

Kviečiame registruotis.

Informacija ir registracija: tel.8 41 595854, el.p. edita.j@tsi.su.lt