• Renginio data: 2016 m. kovo 4 d.
  • Renginio pradžia: 09:00 val.
  • Renginio vieta: Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra

Konferencijos tikslas

· skatinti domėjimąsi gimtąja kalba ir tarme, lietuvių kalbos ugdymu ir puoselėjimu formaliajame ir neformaliajame ugdyme;
· palaikyti glaudžius ryšius su lietuvių kalbos ir literatūros, kitų dalykų mokytojais, kitose institucijose dirbančiais lituanistais;
· sudaryti jiems palankesnes sąlygas tobulėti, kelti savo kvalifikaciją, dalytis patirtimi, skaityti pranešimus;
· skleisti aukštųjų mokyklų dėstytojų patirtį.


Programa

ŠU HF Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra
Tel. 8 (41) 595 785, el. p. lkk@hu.su.lt
Administratorė Irma Jurgaitytė