Bodesa
Bodesa
      
 

Šiaulių universiteto rektorius Donatas Jurgaitis pasirašė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Bodesa“ direktoriumi Rolandu Gabrielaičiu, kuria Šiaulių universiteto mokslo instituto mokslininkai įsipareigoja suteikti įmonės darbuotojams mokymų/seminarų paslaugas. Taip pat su įmone derinamos trys papildomos veiklos: mokslinis tyrimas apie sveikatos išsaugojimą darbe ir stresinių situacijų valdymą, dalyvavimas programoje „INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO–VERSLO PROJEKTAI" bei prisidėjimas prie bendrų MTEP veiklų, steigiant įmonėje naujas laboratorijas ir kuriant inovacijas.

Informaciją parengė Socialinės partnerystės ir inovacijų centras