• Renginio data: 2016 m. vasario 17 d.
  • Renginio pradžia: 17:00 val.
  • Renginio vieta: Šiaulių universiteto biblioteka (Vytauto g. 84).

ŠU HaFSA, SMF SA, MF SA ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurios metu bus tvirtinamos Studentų atstovybių ataskaitos ir nauja Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Studentų atstovybė - ŠU SHMMF SA. Bus renkamas naujas pirmininkas, fakulteto tarybos nariai.

Grįžti