Nuo balandžio 25 d. į  Šiaulių universiteto bakalauro studijų programas yra vykdomas institucinis priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Institucinio priėmimo metu konkurse gali dalyvauti ankstesniais metais vidurinį išsilavinimą įgiję stojantieji. 

Prašymų teikimas vyks nuo 2019 m. balandžio 25 d. iki gegužės 31 d. 15.30 val. P. Višinskio g. 38, 208 kab.; informacija apie institucinį priėmimą teikiama tel. (8 41) 595 755, el. p. zivile.brasiene@su.lt.

Studijų sutartis galios, jei įstojusysis atitiks minimaliuosius reikalavimus, keliamus valstybės nefinansuojamai vietai.

Studijų programų, į kurias vykdomas išankstinis priėmimas, sąrašas čia.

Pateikiant prašymą, privalu užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir brandos atestato mokomųjų dalykų įvertinimus.

Kartu su priėmimo prašymu pateikiamos šių dokumentų popierinės kopijos:

  • asmens tapatybės kortelės ar paso;
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • diplomo ir jo priedėlio (priedo) (jei baigta aukštoji mokykla);
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
  • registracijos mokesčio kvito kopiją;
  • 1 foto nuotrauką (3x4).

Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.

Registracijos mokestis (I pakopos studijų įmoka) – 45 eurai.

Sąskaitos, į kurią reikia įmokėti šią įmoką, rekvizitai:

gavėjas – Šiaulių universitetas,
gavėjo bankas – AB Šiaulių bankas,
sąskaitos Nr. LT767180000000141119,
banko kodas 71800,
įmokos pavadinimas – registracijos mokestis (I pakopos studijų įmoka) – ŠU,
įmokos kodas – 2567,
mokėtojo kodas – asmens kodas.
Registracijos mokestį (I pakopos studijų įmoką) už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Užregistravus prašymą leidžiama dalyvauti instituciniame konkurse studijų vietai užimti, o registracijos mokestis (I pakopos studijų įmoka) negrąžinamas.